PARDUBICKÝ KRAJ: Jedenáct milionů korun jde na podporu rodinného života

PARDUBICKÝ KRAJ: Jedenáct milionů korun jde na podporu rodinného života
foto: www.pardubickykraj.cz/Domácí hospic
03 / 05 / 2023

Pro letošek kraj poprvé vyhlásil společný dotační program z několika oblastí spojený názvem Pardubický kraj pro rodinu. Velkou část tvoří dotace do sociální oblasti, ale zasahuje také do školství a do volnočasových aktivit.

Dotace, které nedávno schválili zastupitelé, poputují už nyní k úspěšným žadatelům. Jejich objem kraj navýšil v jednotlivých kapitolách až dvojnásobně proti minulým letům a celková výše činí přes 11 milionů korun.

„O tyto dotace nežádají jednotlivci, ale různé spolky a organizace, které působí v oblasti prorodinných aktivit. Ve dvou  sociálních podprogramech zaměřených na prevenci a podporu rodin v nepříznivé sociální situaci a podporu rodinného života jsme podpořili projekty za téměř 9 milionů korun. Jedná se například o činnost potravinové banky, senior dopravy, podpůrné činnosti pro seniory, letní příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, péči o ovdovělé rodiny s dětmi, podporu mladých lidí z ústavní výchovy nebo různé resocializační programy. Podporována je i práce s rizikovou mládeží, integrace cizinců a různých menšin, pěstounství, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním nebo terénní práce v hospicové a paliativní péči, činnost rodinných, mateřských a komunitních center, vzdělávací aktivity zaměřené na rodinný a partnerský život, aktivity zvyšující rodičovské kompetence či aktivity pro seniory,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Vedle výše uvedených dotací získalo finanční pomoc i 13 projektů na podporu dobrovolnictví v celkové výši téměř 1,4 milionu korun. Dotace byly poskytnuty na činnost lokálních dobrovolnických center,  ale také například Spolku Hurá na Výlet, který zapojuje seniory do dobrovolnických aktivit, pořádá pro ně výlety a vede je k aktivnímu trávení volného času.

Školy měly velký zájem o programy zaměřené na partnerské vztahy, životní hodnoty a rodičovství.  Uspělo 33 škol od mateřských po střední a na těchto školách se uskuteční celkem 117 programů v hodnotě 1,3 milionu korun. „Jedná se zejména o vzdělávání pedagogů a žáků v oblasti výchovy ke zdravým vztahům a rodičovství, zavádění konceptu etické výchovy, řešení situace žáků se specifickými potřebami a spolupráci školy a rodičů,“ vysvětlil radní pro školství Josef Kozel.

Čtvrtý podprogram je zaměřen na nejmladší generaci a administruje ho odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Poskytl podporu  nesportovním organizacím, které se celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží. „Účelem tohoto programu je rozšířit nabídku trávení volného času dětí a mládeže. Týká se to různých pravidelných aktivit po škole, v domech dětí a mládeže, ve skautu a podobně. Příjemci dotací jsou organizace pracující s dětmi jako Junák, Pionýr, Salesiáni a další, ale také některé obce,“ informoval radní Alexandr Krejčíř. V tomto programu bylo rozděleno 800 tisíc  korun.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku