Magazín

Magazín HOSPITALin je měsíčník pro nemocnice a zdravotnická zařízení. Najdete v něm rozhovory se slavnými lékaři, zajímavosti ze špitálů doma i v cizině, o rozvoji medicíny, profily osobností, které pomáhají nemocným. Medicína má své celebrity a pro vás dobré zprávy - my je přinášíme.

O magazínu

O magazínu

Inzerce

Inzerce

HOSPITALin PDF

HOSPITALin PDF

Diagnóza PDF

Diagnóza PDF