Českobudějovická nemocnice: Jediné specializované centrum pro hepatopankreatobiliární chirurgii v Jihočeském kraji

Českobudějovická nemocnice: Jediné specializované centrum pro hepatopankreatobiliární chirurgii v Jihočeském kraji
foto: www.nemcb.cz/Operace
12 / 06 / 2024

Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je zařazeno do velmi úzké skupiny tzv. „high volume“ neboli vysokoobjemových center, které se specializují na operace slinivky břišní, dále pak na onemocnění jater a žlučových cest.

Tým, který se této problematice věnuje, nezahrnuje pouze specializované chirurgy, ale také gastroenterology, klinické onkology a intervenční radiology. Všechny tyto odbornosti pak navrhují ten nejlepší léčebný plán pro každého pacienta, který se do hepatopankreatobiliárního týmu dostane a kde je celý jeho případ pečlivě probrán,“ uvedl primář Chirurgického oddělení MUDr. Petr Pták, Ph.D.  a dodal „Jsme jediným pracovištěm v jižních Čechách, které nabízí pacientům komplexní řešení jak nádorových, tak i zánětlivých onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest.“

Komplexní znamená, že nádorové onemocnění díky týmu specializovaných chirurgů nejen odoperujeme, ale máme také dostatečné anesteziologicko-resuscitační zázemí. To je jak
v průběhu operace, tak v péči pooperační nesmírně důležité
,“ sdělil zástupce primáře Chirurgického oddělení MUDr. Pavel Kožnar.

 „Naše centrum disponuje intervenčním gastroenterologem, který provádí nejen detailní endosonografie a biopsie těchto orgánů k přesnému určení povahy onemocnění, ale také řeší případné pooperační komplikace. Ty bohužel k tak náročné chirurgii, jakou je chirurgie slinivky břišní, celosvětově patří. Pakliže se komplikace vyskytnou, zvládáme je řešit miniinvazivně,“ doplnil prim. MUDr. Pták.

Dalším podstatnou výhodou specializovaného centra je dostupnost klinického onkologa, který je nepostradatelnou součástí týmu. 

Intervenční radiologové českobudějovické nemocnice řeší například pokročilá nádorová onemocnění jater, kdy díky speciální intervenci nechají zdravou část jater dorůst do potřebného objemu, následně pak mohou chirurgové nádorem postižený jaterní lalok odstranit. 

Díky vizionářskému vedení naší nemocnice, máme k dispozici jedny z nejlepších přístrojů
v rámci chirurgické léčby těchto typů onemocnění v ČR. Mezi naše nejnovější přístroje patří ultrazvukový přístroj, který vlastníme teprve půl roku. Jsme první a k tomuto datu také jediný chirurgický tým v naší republice, který disponuje tímto přístrojem určeným právě zejména pro chirurgické výkony v oblasti jater a slinivky břišní. Díky tomuto zařízení jsme schopni řešit nádorová onemocnění jater pomocí tzv. radiofrekvenční ablace. To laicky znamená, že pomocí jehly spálíme samotný nádor. Pomocí specializované ultrazvukové sondy vidíme uložení nádoru v játrech ve dvou na sebe kolmých rovinách a zacílení tohoto nádoru pomocí jehly je naprosto přesné. Díky tomuto přístroji jsme schopni v reálném čase zhodnotit jak kvalitu ošetření daného nádoru, tak současně kontrolovat, že jsme neporanili důležité struktury
v játrech. Tohoto postupu se využívá například u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit radikální chirurgický výkon, ve smyslu odstranění části jater, a to z důvodu nedostatečné funkce jater (nejčastěji na vrub cirhózy)
,“ vyjádřil se chirurg MUDr. Tomáš Jekielek.

„V případě chirurgie jater, slinivky břišní a žlučových cest platí, že centra provádějící větší počty výkonů dosahují významně lepších výsledků, proto by pacienti s takto závažnými onemocněními měli být léčeni právě zde,“ uzavřel generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

 

Tagy článku