Informovaný pacient šetří zdravotníkům čas. Podpořte další projekt

Informovaný pacient šetří zdravotníkům čas. Podpořte další projekt
foto: www.pobolest.cz/PO Bolest
03 / 06 / 2024

Pacientské organizace mají primární účel: informovat laickou veřejnost, jaké má možnosti pro léčbu zdravotního problému. Jak se vyznat v systému zdravotní péče vzhledem k situaci, která se osobně kohokoli, náhle nebo dlouhodobě, dotýká.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti jako spolek vznikla i díky inspiraci ze strany obce odborné. Naším cílem je rozšířit návod, jak postupovat a inspirovat k řešení bolesti. Ta jde napříč diagnózami, má mnohé souvislosti s diagnostikovanými problémy, které spojují pacienty už řadu desetiletí. Příčinu bolesti musí určit lékař, v našem případě ideálně algeziolog. Seznámení s tímto relativně novým a nepříliš početně silným oborem pacienty lépe orientuje. Informovaný pacient šetří zdravotníkům čas.

Zde poznamenejme, že námi připravené informace a iniciované inspirace míří i k jejich pečovatelskému okolí, lékařům a zdravotnickým institucím. Jako spolek děláme službu, která by měla být dostupná z veřejných zdrojů, profesionálně spravovaná, samozřejmá a podporovaná finančně i organizačně. Zatím tomu hodně chybí a my nahrazujeme osvětu a poradenství z vlastních zdrojů.

Přes proklamace, že je nutné profesionalizovat vedení a činnost pacientských organizací, se toho moc v jejich prospěch neděje. Většina aktivit jako fundraising, osvěta, organizace přednášek, vydávání textů a videí či správa komunikačních kanálů, je na členech vedení spolku. Spravovat web, pořádat přednášky a vydávat publikace nejde realizovat zdarma. A jak lékaři, tak pacienti od nás nemohou očekávat, že spolky budou jen nástrojem akademických nebo soukromých projektů. Hranice privatizování dat a využití pro obchodní činnost je křehká. Není možné požadovat něco, co by mělo být úkolem státních organizací nebo byznysu. Ani podsouvat. To jen na vysvětlenou.

Poskytujeme informace, které usnadní komunikaci mezi odbornou a laickou veřejností. Děláme osvětu. Profesionální služby si jistě lékaři a jejich organizace, stejně jako zdravotní pojišťovny, farmaceutické firmy nebo ministerstvo zajistí sami. My chceme inspirovat, kde mohou lidé s bolestí a jinými potížemi najít pomoc, jak postupovat i jak se třeba bránit.

Ano, systém zdravotní péče není ideální. Také zdravotníci jsou jen lidé – mají své zájmy pracovní, obchodní či osobní. Na pacienty zbývá stále méně času, prostoru i peněz. Možná i empatie a snahy o osobní přístup.

Vnímáme, že by bylo dobré to vše nějak harmonizovat. Odlehčit systému, zvýšit zdravotní gramotnost veřejnosti a nasměrovat potřebné ke správné diagnóze, případně léčbě. Vždy je třeba začít u praktického lékaře – pomáháme i jim, tím, že pacient může předem zjistit, co může chtít, kam jít a jak postupovat. PACIENT je ten, o koho by mělo všem jít.

Autor: JAN HOVORKA

www.hospitalin.cz

 _____________________________________________________________________________


 

Možná jsme pomohli (a pomůžeme) i vám. Tak budeme pokračovat – pomůžete Vy nám? Po značném úspěchu našeho projektu DIAGNÓZA: Bolest (ke stažení zdarma zde //www.hospitalin.cz/images/files/diagnoza/diagnoza_2024_01.pdf) připravujeme další potřebnou publikaci. Přinese víc detailů, témat a okruhů. Chcete projekt podpořit?

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s.

číslo účtu:

8127142002/5500

Logo PO Bolest

Využíváme prostoru magazínu HOSPITALin / www.hospitalin.cz, základní informace najdete na www.pobolest.cz, informace o algeziologii - odborné péči lékařů a pracovišť na www.ssslb.cz.

 

DIAGNÓZA: Bolest / Průvodce pro pacienty

je neperiodická publikace, na jejímž vydání se PO Bolest podílela. Je ke stažení zdarma na stránkách HOSPITALin, kde najdete i další informace z oblasti zdravotnictví. Ve spolupráci s odbnornými pacientskými skupinami připravujeme další projekt, informující o možnostech, produktech a metodáchm podporujících léčbu bolesti, prevenci, následnou nebo postoperační péči.

Stáhněte zdarma ZDE:

//www.hospitalin.cz/magazin/diagnoza-pdf/

 

Tagy článku