TRUTNOVSKÁ NEMOCNICE: METABOLICKÁ AMBULANCE JE CENTREM PRO BIOLOGICKOU LÉČBU HYPERCHOLESTEROLÉMIE

TRUTNOVSKÁ NEMOCNICE: METABOLICKÁ AMBULANCE JE CENTREM PRO BIOLOGICKOU LÉČBU HYPERCHOLESTEROLÉMIE
foto: www.zhkhk.cz/Metabolická ambulance
17 / 05 / 2023

Jedno ze tří specializovaných center pro biologickou léčbu familiární hypercholesterolémie v Královéhradeckém kraji je v Oblastní nemocnici Trutnov.

Metabolická ambulance pod vedením primářky Lucie Šolcové nabízí svým pacientům nejnovější léčbu inhibitory PCSK9. Je určena lidem, kteří jsou ohroženi infarktem či mrtvicí a běžně předepisovaná léčba u nich nezabírá, anebo ji netolerují.

 „Inhibitory PCSK9 jsou lidské monoklonální protilátky, které jsou vyvinuty tak, že se dokáží navázat na cílové látky v těle, tzv. PCSK9, které ovlivňují schopnost jater přijmout cholesterol, a tak snižují hladinu „špatného“ – tzv. LDL – cholesterolu v krvi. Tento rizikový cholesterol se usazuje na stěnách cév a způsobuje aterosklerózu, která následně může vést k srdečně-cévním příhodám. Léčba je určena pacientům, kteří jsou ve vysokém srdečně-cévním riziku, tedy například po opakovaném srdečním infarktu nebo mozkové příhodě v časném věku. V naší dispenzarizaci a léčbě máme pacienty, kteří například do 40 let věku prodělali i tři srdeční infarkty,“ popisuje primářka oddělení klinické biochemie MUDr. Lucie Šolcová a dodává, že tito pacienti mají vysoký cholesterol i přesto, že užívají doporučené léky – tzn. maximální dávku statinu v kombinaci s ezetimibem.

Druhou indikovanou skupinou pro biologickou léčbu jsou lidé s tzv. heterozygotní familiární hypercholesterolémií – onemocněním na genetickém podkladě, kde se vysoce intenzívní léčbou nedaří snížit LDL-cholesterol pod požadovanou kritickou mez tak, aby se účinně zamezilo riziku následných srdečně-cévních komplikací. A současně je možné biologickou léčbu uplatnit i u pacientů, kteří klasickou léčbu netolerují dobře – mají bolesti svalů, které se objevují po nasazení různých lékových skupin statinů i ezetimibu, a zároveň splňují kritéria k zahájení biologické léčby. Pacienti, pro které je léčba vhodná, pak přicházejí do metabolické ambulance Oblastní nemocnice Trutnov k posouzení zahájení této léčby, která obnáší aplikace léčiva formou podkožní injekce jednou až dvakrát měsíčně.

Po letech zase žijí bez bolesti

„Během sedmi let, kdy jsem se kvůli nefunkční štítné žláze léčila na zvýšený cholesterol jsem se neustále trápila intenzivními bolestmi svalů na nohách, které byly způsobeny léky. Ačkoliv jsem vyzkoušela několikery léky, všechny se stejným výsledkem. Nyní jsem konečně bez bolesti a cholesterol mi klesl o více než 40 %,“ popisuje sedmdesátiletá pacientka Dana D. Stejný efekt léčby potvrzuje i Jiří N., který má za sebou ve svých 54 letech věku již dva infarkty. Klasická léčba na snížení cholesterolu mu způsobovala velké bolesti a trhání svalů. „Nebyl jsem schopný plnohodnotně fungovat, chodit do práce mě nesmírně vyčerpávalo, přidávaly se další zdravotní problémy. Biologická léčba nemá vedlejší účinky, cítím se dobře a cholesterol mám v požadovaných hodnotách,“ dodává.

 

Podmínky pojišťoven jsou přísné, léčbu je možné hradit i jako samoplátce

Léčba monoklonálními protilátkami je nákladná a zdravotní pojišťovny proto trvají na splnění přísných kritérií. Ne všechny pojišťovny navíc uzavírají smlouvu se všemi certifikovanými centry. V trutnovské nemocnici proto mohou novou léčbu využít pouze klienti Oborové zdravotní pojišťovny, Zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ostatní mohou zvážit přechod k jedné z těchto pojišťoven, anebo si léčbu hradit jako samoplátci. V tom případě však musí počítat měsíčně s částkou cca 8 tisíc korun.

„Mé zkušenosti s léčbou inhibitory PCSK9 jsou velmi dobré. Zpravidla dochází u pacientů k poklesu LDL cholesterolu alespoň o 40 procent, u někoho i více. A tak ke snížení srdečně – cévního rizika. Kontrola účinnosti léčby je zároveň kritériem pojišťoven, proto pacienti chodí po třech měsících na odběr krve. Pokud by nedošlo k dostatečnému snížení LDL cholesterolu, léčba by nadále nebyla pojišťovnou podporovaná.  V tom případě si ovšem pacient může lék hradit nadále jako samoplátce,“ dodává primářka adoplňuje, že samotné podání injekce nestačí. Svým pacientům doporučuje také dodržování nízko cholesterolové diety a pokud je to možné, také dostatečný pohyb – pravidelné procházky, nordic walking, plavání či jiné pohybové aktivity. U lidí, kteří nejsou pohybově omezeni, pomáhají také posilovací aktivity.

MUDr. Lucie Šolcová, Ph. D. si průlomovou biologickou léčbu vyzkoušela již před několika lety, v době, kdy byla novinka teprve ve fázi klinické studie. „Tato studie probíhala čtyři roky, a byla dvojitě zaslepená. Některým pacientům se podávalo placebo, jiným léčivý přípravek. Měla jsem možnost sledovat, jak se jejich stav vyvíjí, i si ověřit, že nedochází k žádným komplikacím. Trvalo pak ještě řadu let, než se do Evropy tyto léky dostaly, ale díky této zkušenosti jsem již věděla, že budu usilovat o získání statusu centra pro léčbu inhibitory PCSK9“, popisuje primářka.

Metabolická ambulance v trutnovské nemocnici se zabývá především vyšetřením a léčbou familiární hypercholesterolémie. Do ambulance však dochází i pacienti s jakoukoliv metabolickou poruchou včetně kombinované hyperlipidémie, nebo i obezitou. Pacienty metabolické ambulance jsou zejména ti, kteří netolerují léky, nebo běžná léčba u praktického lékaře již nestačí.

www.nemtru.cz

Tagy článku