Třetí kolo testů ve školách prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i u pedagogů

Třetí kolo testů ve školách prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i u pedagogů
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
14 / 01 / 2022

Dne 10. 1. proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 230 tisíc žáků a téměř 180 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Testování žáků odhalilo celkem 3 067 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 248,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

U pedagogů a zaměstnanců bylo 10. 1. potvrzeno 314 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 175,4 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o významný nárůst proti předchozím kolům testů z 3. 1. a 6.1., na růstu zátěže se již nepochybně významně projevuje nástup dominance varianty Omikron. Nejvyšší hodnoty a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase vykazuje Praha, což koreluje s výsledky sledování varianty Omikron. Právě v pražské populaci je podíl Omikronu na výskytu nákaz nejvyšší v ČR. V důsledku narůstající virové zátěže v populaci mladých lidí narůstá také podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech), který u testů z 10. 1. dosahuje u žáků až 60 %.

„Dostupná data dokládají vysokou funkčnost nového informačního systému, který pokrývá všechny školy a sbírá všechna data téměř v reálném čase. Zde je na místě poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, a zejména školám za vysokou kvalitu zasílaných dat. Včasným zachytáváním pozitivních na covid-19 významně snižujeme riziko dalšího šíření nákazy, včetně rizika pro zranitelné skupiny obyvatel,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 3. KOLA ZE DNE 10.1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 97 % škol.

-       nahlášeno je více než 1 232 tis. testů u žáků / studentů a více než 179 tis. testů u zaměstnanců

-       primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 5 355 u žáků/studentů a 533 u zaměstnanců

-       po konfirmaci PCR registrujeme: 3 067 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 314 potvrzených nákaz u zaměstnanců

-       v přepočtu na 100 tis. testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR); vyšší záchyty nákazy ve středních školách potvrdila i předchozí kola sledování

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. AG testů tato:

-       248,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 204,5; SŠ: 355,6)

-       175,4/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 109,7; SŠ: 334,6)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR:

-       Výsledky konfirmace byly dohlášeny u cca 94 % primárních záchytů ve školách

-       Konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 58,9 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 46,8 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

 

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 10.1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

-       věková třída 6 - 11 let: 117,5

-       věková třída 12 - 15 let: 151,2

-       věková třída 16 - 19 let: 228,7

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 10.1. zachyceno 9 554 nákaz u dětí a mladistvých ve věku6 - 19 let. Z toho 3 067 (32 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 3 507 (37 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 595 případů přímo zachyceno testy ve školách (52 % všech potvrzených záchytů testováním ve školách v daný den).

 

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 3. KOLA ZE DNE 13.1. 2022

Průběžné hlášení ze škol ukazuje na další nárůst počtu zachycených případů:

primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 5 666 u žáků/studentů a 513 u zaměstnanců

Tagy článku