Pardubický kraj: Zaměstnanci nemocnic si zvolili své zástupce v dozorčí radě

02 / 04 / 2015

Dozorčí rada akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje již má kompletní složení. Na základě výsledků voleb v jednotlivých nemocnicích schválila Rada Pardubického kraje zbylé dva z šesti členů, kteří byli zvoleni z řad zaměstnanců. Dozorčí radu doplnili Marek Šisler a Jana Svojanovská.

Současná legislativa to sice nevyžaduje, ale domnívám se, že je správné, aby v dozorčí radě byli zastoupeni zaměstnanci. Je to velmi užitečné jak pro zaměstnance, tak i pro kraj a celé zvládnutí procesu změn, kterými nyní nemocnice procházejí," prohlásil první náměstek hejtmana Roman Línek. „Vzhledem k počtu zaměstnanců v Pardubické a v dalších čtyřech nemocnicích byl volební řád zajištěn tak, aby minimálně jeden ze zvolených zaměstnanců byl mimopardubický. Nakonec se ve volbách rozhodlo, že oba členové dozorčí rady za zaměstnance jsou z mimopardubických pracovišť,“ dodal Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Volba zbylých dvou členů dozorčí rady se uskutečnily v závěru února. Zaměstnanci vybírali z osmi navržených kandidátů. Nejvyšší počet hlasů získali laborant oddělení klinické biochemie Svitavské nemocnice Marek Šisler a zdravotně-sociální pracovnice Orlickoústecké nemocnice Jana Svojanovská.

Již dříve byli jmenováni čtyři členové dozorčí rady. Předsedou je poslanec a bývalý předseda představenstva nemocnic Pavel Havíř, místopředsedou je ekonom Ivan Pilip. Členy jsou zastupitelka Pardubického kraje a místopředsedkyně zdravotního výboru Věra Rybová a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje Miroslav Gregor.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

pce volby dr