Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé

Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé
foto: Archiv redakce/Amelie logo
09 / 01 / 2021

Paliativa je často skloňovaným slovem. Pro mnoho Čechů je však stále neznámé, k jejich škodě, bohužel. Paliativní péče a léčba je totiž velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů.

Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké.

„Brožura je věnována především onkologicky nemocným a jejich blízkým, ale věříme, že v ní najdou informace i lidé s jinými onemocněními. Je totiž zaměřená opět spíše na psychosociální kontext, nikoli jen na diagnózu,“ říká o brožuře ředitelka Amelie, z.s. Michaela Čadková Svejkovská. Útlý sešitek byl koncem roku distribuován do všech Komplexních onkologických a hematoonkologických center a na mnoho dalších míst. Je také k dispozici k pročtení či stažení na stránkách organizace.

Brožura se věnuje nejednoduchým tématům, ale jde v nich do potřebné hloubky a vysvětluje také souvislosti. Je rozdělena do tří částí, které se věnují Nemoci v rámci zdravotnického systému, Péči o nemocné v rámci systémů a Praktickým otázkám organizace konce života. Pohled tak nabízejí nejen zdravotníci, sociální pracovníci a psychologové, ale i právník. Brožura také, jako již tradičně, nabízí mnoho odkazů a kontaktů.

Brožura je ke stažení na adrese: //amelie-zs.cz/paliativa

 

Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: .

Více o brožurách Amelii, z.s. či jejích činnostech na www.amelie-zs.cz.

Tagy článku