Tisková zpráva České stomatologické komory k zákonu č. 95/2004