Z onemocnění covid-19 se vyléčilo již přes 72 % nakažených. Prioritou je včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

Z onemocnění covid-19 se vyléčilo již přes 72 % nakažených. Prioritou je včasný záchyt lokálních ohnisek infekce
foto: Archiv redakce/Logo MZ
11 / 06 / 2020

Epidemie koronaviru byla v celorepublikovém měřítku potlačena. Hygienici nyní řeší několik lokálních ohnisek nákazy, které jsou pod kontrolou. Právě včasný záchyt lokálních ohnisek je nyní pro Ministerstvo zdravotnictví absolutní priorita. Velmi pozitivní jsou aktuální čísla vyléčených, kterých je již 72,4 % ze všech pozitivně diagnostikovaných osob.

„Celková epidemiologická situace je v ČR nadále velmi stabilní a nezhoršuje se. Nicméně máme několik lokálních ohnisek nákazy, a to v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, Praze a částečně ve Středočeském kraji.  Velmi pečlivě se tedy na tyto lokální ohniska nákazy zaměřujeme. Je zcela klíčové jakýkoliv nárůst nakažených v regionech rychle podchytit a zamezit šíření do zbytku republiky. To se nám daří, a to i díky systému včasného varování, chytré karanténě, lokálnímu plošnému testování a skvělé práci hygieniků a armády,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

„Česká republika stojí v čele žebříčku, kde je počet úmrtí velmi nízký,“ řekl Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID při MZČR. Zároveň potvrdil, že záložní kapacita lůžkové péče je vysoká a systém je připraven na případnou další vlnu, není tedy nutné v tuto chvíli jakkoli omezovat zdravotní péči. „Národní dispečink stále sbírá data o kapacitě systému, fungují také koordinátoři v jednotlivých krajích a připravujeme také národní doporučený postup pro léčbu covid-19,“ doplnil Černý.

 

„Zdravotní péče v tuto chvíli ještě není zcela obnovena a lidé se možná obávají chodit do nemocnic a ke svému lékaři. V tomto směru bych chtěl všechny poprosit, aby rozhodně neodkládali návštěvu lékaře. Na druhou stranu je potřeba, aby byli lidé stále obezřetní a dodržovali základní hygienická pravidla, a pokud mají příznaky onemocnění covid-19, tak aby nechodili do společnosti a zůstali doma,“ apeloval na veřejnost ministr Vojtěch.

 

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 30. červnu v Česku kumulativně přibližně 11 200 laboratorně potvrzených případů koronaviru. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. „Model neidentifikuje zvýšené riziko nákazy v souvislosti s uvolňováním. V tuto chvíli pouze 13 okresů překročilo hranici 100 nakažených pacientů na 100 tisíc obyvatel,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Na základě současných dat došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s číslem R v hodnotě 1. Celorepublikový odhad reprodukčního čísla je však výrazně ovlivněn lokálně zasaženými oblastmi, jako je Praha nebo Karviná. Vyjmutí těchto oblastí z analýzy má číslo R hodnotu 0,8, což nesvědčí o plošném zhoršení situace. „V posledních dnech bylo ohniskem Olomoucko, několik lokalit v Praze a v neposlední řadě Karviná / Darkov, kde bylo nahlášeno celkem 138 potvrzených případů. Podstatné je, že všechna ohniska byla včas podchycena a nedošlo k žádnému nekontrolovanému šíření onemocnění covid-19,“ uvedl Ladislav Dušek.  

 

Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním covid-19 je k dnešnímu ránu 9 826. Celkový počet vyléčených po onemocnění dle hlášení Krajských hygienických stanic je aktuálně 7 124 a celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním je 306. Počet zemřelých však nyní stagnuje a spíše klesá. Naopak významně narůstá podíl vyléčených pacientů. Celkem bylo za celé období hospitalizováno 1 389 pacientů, z toho 73 % bylo vyléčeno. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 111 pacientů, z toho 9 % v těžkém stavu. Počet hospitalizovaných neustále klesá.

 

Nákaza koronavirem z populace zcela nevymizela, nadále však dochází k šíření pouze v ohniscích lokálního rozsahu. „Naší prioritou je nyní budování systému včasného varování, abychom epidemii právě v ohniscích zavčas zachytili. Budeme nadále sledovat rizikové provozy, aktivity a profese, mezi které se řadí například zdravotníci, administrativní pracovníci, pracovníci v gastronomii a dalšíDále budeme pečlivě sledovat situaci také na meziregionální úrovni a mezi zranitelnými skupinami obyvatel,“ doplnil ředitel Dušek. Rovněž bylo schváleno personální posílení krajských hygienických stanic a dochází k rozvoji Chytré karantény 2.0.  

 

Tagy článku