Ladislav Friedrich, SZP: Systém veřejného zdravotního pojištění stabilní a udržitelný? Pro rok 2023 jedině bez deficitu

Ladislav Friedrich, SZP: Systém veřejného zdravotního pojištění stabilní a udržitelný? Pro rok 2023 jedině bez deficitu
foto: www.szp.cz/Ladislav Friedrich, SZP
19 / 05 / 2022

V těchto dnech vrcholí cenová jednání v jednotlivých skupinách poskytovatelů zdravotní péče pro rok 2023. Pokud se má systém po dvou letech deficitů stabilizovat, musí se zpomalit růst nákladů.

Zdravotní pojišťovny v rámci SZP ČR proto budou navrhovat v různých segmentech nárůsty cen jen tak, aby byly příjmy a výdaje vyrovnány.

„Cenové návrhy zdravotních pojišťoven se letos střetávají s představami zástupců poskytovatelů a hledání dohody je mimořádně obtížné. Cílem členských zdravotních pojišťoven SZP ČR je výše úhrad, která systému jako celku zajistí v roce 2023 vyrovnané hospodaření,“ říká Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

„Uplynulé dva roky byly výrazně deficitní a úhrady se navyšovaly zcela mimořádně, zdravotnická zařízení z nich byla schopna i tvořit rezervy. Pojišťovny v roce 2023 nechtějí ani sanovat předchozí ztráty, navyšovat zůstatky fondů, ani si ponechat meziroční růst výběru pojistného. Nicméně třetí deficitní rok v řadě by už znamenal vážný problém,“ dodává s tím, že pojišťovny vítají aktuální návrh ministerstev financí a zdravotnictví na trvalou zákonnou valorizaci státního příspěvku. Tento mechanismus totiž pojišťovny dlouhodobě doporučovaly, a bude-li přijat, umožní přesněji předvídat příjmovou část systému.

 

 

Návrhy výše úhrad předložené SZP ČR do cenových jednání Dohadovacího řízení pro rok 2023 vychází z několika základních parametrů:
-           Příjmy systému v. z. p. v roce 2023 jsou ve výši modelované společnou analytickou komisí zástupců pojišťoven i poskytovatelů. Dosud nezveřejněné odhady MF jsou údajně optimističtější. Pokud budou mít pojišťovny věrohodné informace, že příjmy porostou rychleji, jsou připraveny podklady přehodnotit.
-           Náklady na covid-19 v ČR na rok 2022 (testování, očkování, kompenzace) jsou plánovány pouze v minimální výši 3 mld. Kč.
-           Meziroční nárůst mimořádných výdajů (nákladné centrové léky, důsledky stárnutí populace, náklady na reformu některých oborů) plánujeme rovněž jen v minimální výši 4 mld. Kč.
-           Dopad nákladů na péči poskytnutou ukrajinským uprchlíkům předpokládáme v celkové bilanci neutrální. Příjmy by se tedy měly rovnat nákladům.

Při respektování těchto předpokladů a s ohledem na dosud známé podklady je však možné nastavit maximální možné cenové návrhy v roce 2023 pouze s minimálním nárůstem proti roku 2022. Sledujeme projednávání oznámené změny právních předpisů týkající se úhrad za tzv. státní pojištěnce a také to, zda a jak se budou měnit odhady výběru pojistného. V cenových návrzích však pojišťovny mohou slibovat jen takové úhrady, na které podle současných znalostí opravdu budou zdroje. V jednání dochází k posunům a SZP ČR je přesvědčen, že pro rok 2023 je při korektní diskusi i za současných omezení řada dohod možná.
Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech šest zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. pojištěnců. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.

www.szp.cz

Tagy článku