KN Liberec: Konference sester se zaměřila na komunikaci

26 / 06 / 2014

Jak komunikovat s pacientem, ale i sami mezi sebou bylo tématem druhé letošní konference nelékařských profesí, kterou pořádají sestřičky z Krajské nemocnice Liberec i pro své kolegyně a kolegy z okolních zdravotnických pracovišť.

Téma konference vítám a některá témata v programu mne doslova nadchla, protože si uvědomuji, že bez komunikace nikdo nemůže být dobrý doktor nebo dobrá sestra. Věřte tomu, že pacienti stále víc se znalostí svých práv a podporováni právním světem píší každý den velké množství pochval ale někdy i stížností na personál nemocnice. Známe svá slabá místa a budeme na nich pracovat. Tato konference je jednou z takových příležitostí,“ řekl na úvod konference generální ředitel a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Jeho slova doplnila ředitelka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Marie Fryaufová, která za organizační výbor konference podotkla, že téma středečního setkání pečlivě zvažovali a komunikaci považují za jedno z prioritních témat. „Věřím, že dnešní den bude pro všechny přítomné přínosem,“ konstatovala Mgr. Marie Fryaufová, která rovněž za celý organizační výbor a management nemocnice poděkovala vrchní sestře z oddělení klinické biochemie paní Zdeňce Rychnovské za její téměř dvacetileté moderování sesterských akcí s názvem „Purkyňky“. „Vážím si toho, dělala jsem to moc ráda a bavilo mě to, a proto bych vám chtěla popřát, aby se vám dařilo v pořádání všech příštích akcí,“ řekla Zdeňka Rychnovská. Zároveň ředitelka pro ošetřovatelskou péči poděkovala i paní Daně Gašparové z oddělení nukleární medicíny, která v liberecké nemocnici pracuje čtyřicet let. „Děkuji vám všem za to, že chodím ráda do práce a ráda pracuji v této nemocnici,“ podotkla Dana Gašparová.

Samotný program konference následně probíhal ve třech blocích, kdy v první části vystoupil odborník na zdravotnickou legislativu JUDr. Karel Hlaváček. „Z mého pohledu právníka je soudní spor výsledkem špatné komunikace,“ nastínil JUDr. Karel Hlaváček, který přednesl zdravotníkům několik praktických případů, v nichž selhala komunikace lékařů i sester s pacientem, což vedlo k žalobám na české nemocnice. „Podstatou komunikace v nemocnici je to, že lékař nebo zdravotnický pracovník nemůže v komunikaci podceňovat pacienta, ale musí stavět na tom, co pacient ví a naučit ho s těmi informacemi pracovat. Dnešní komunikace s pacientem už není jenom o tom, aby mu lékař nebo zdravotník udělal přednášku, ale o tom, aby ho edukoval, aby pacient uměl zpracovat to, co si někde nastudoval a učinil z toho správný závěr,“ vysvětlil JUDr. Karel Hlaváček s tím, že v době komunikačních technologií se stává komunikace s pacientem zcela klíčovou v předcházení soudním sporům.

Ve druhém bloku si účastníci mohli poslechnout přednášky libereckých sester na téma domácích porodů, dárcovského a transplantačního programu, ale také přednášky na téma jak mít rád svého pacienta, či jaké jsou techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů.

Ve třetí části si pro přítomné v odpoledních hodinách připravil Pavel Kučera ze společnosti Team test prezentaci na téma Komunikační dovednosti. „Cílem naší prezentace bylo přinést celkově nový pohled na komunikaci, a to především na odvážnou komunikaci. Přímo pro nemocnici jsme vytvořili komunikační trojúhelník mezi body: jak předejít problémům; co všichni chceme, co chce nemocnice, co chci já a co chce pacient a jaké jsou moje postoje. Tím jsme se dostali ke třetímu bodu, co dělat, když chci sám předejít potížím v komunikaci,“ uzavřel Pavel Kučera.

Zdroj: nemlib.cz

[gallery ids="2812,2815,2814,2813"]