Česká republika má za sebou první den testování v rámci studie kolektivní imunity vůči COVID-19

Česká republika má za sebou první den testování v rámci studie kolektivní imunity vůči COVID-19
foto: Archiv redakce
24 / 04 / 2020

Dnešním dnem se v Praze, Brně a Litoměřicích spustilo testování, které má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené novým koronavirem. Na Olomoucku začne zítra. Testováno bude v následujících dnech v ČR zhruba 27 tisíc lidí z pečlivě vybraných skupin obyvatelstva.

V Praze dnes byla ve třech stanech vyšetřena téměř třetina plánovaného počtu osob. Prozatím je otestována desetina očekávaného počtu dětí, třetina osob ve věku 18 až 39 let, téměř polovina osob ve věku 40 až 59 let a pětina osob ve věku 60 až 89 let.

 

V Brně ve dvou stanech vyšetřili již čtvrtinu plánovaného počtu osob. Prozatím je vyšetřeno pouze 4 % z očekávaného počtu dětí, pětina osob ve věku 18 až 39 let, téměř čtvrtina ve věku 40 až 59 let. Ve věkové skupině 60–89 let již bylo v Brně vyšetřeno téměř 60 % osob. V Litoměřicích byla vyšetřena téměř pětina očekávaného počtu osob. Průběžné výsledky náběru osob k vyšetřování můžete sledovat na speciálně vytvořené webové stránce u jednotlivých odběrových míst: //covid-imunita.uzis.cz/index.php?pg=kde-a-kdy-se-nechat-vysetrit

 

Kvůli obrovskému zájmu obyvatel o testování, především v ranních hodinách, budou od zítřka zavedena pořadová čísla, a to na všech odběrových místech v Praze, v Brně a také v Litoměřicích. Každý zájemce o testování obdrží lístek s pořadím, které mu určí organizátoři podle vývoje aktuální situace na každém jednotlivém odběrovém místě. Toto opatření má zabránit kumulaci většího počtu osob a umožňuje zájemcům s vyššími pořadovými čísly, aby se z odběrového místa na potřebnou dobu vzdálili.

 

Realizátoři studie dnes v několika případech upozorňovali testované, že výsledky testování ve studii neslouží pro účely zdravotnické dokumentace a nemají tudíž hodnotu úředního dokladu. Pokud zájemce potřebuje nález lékařského vyšetření, musí se obrátit na svého praktického nebo ošetřujícího lékaře.

 

V Olomouckém kraji začne testování zítra, v pátek 24. dubna. Odděleně studie proběhne v Litovli a v Uničově.  Na Olomoucku bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru. V této pravděpodobně nejpostiženější oblasti bude odebírána žilní krev, organizátoři proto zvolili online registrační formuláře. Všechny termíny v Olomouci, Litovli i v Uničově jsou již zaplněny.

 

Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria, tedy zejména nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí. Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Testovaní musí mít s sebou průkaz zdravotního pojištění nebo jiný průkaz totožnosti.

 

První výsledky studie budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci. Podrobné informace o studii jsou na stránkách //covid-imunita.uzis.cz/.

 

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

 

 

Rozmístění studijních testovacích stanů:

 

Praha – Náměstí Míru
10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 - 15:00 pouze pro osoby starší 60 let
15:00 - 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13

Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

 

Tagy článku