Nemocnice Nymburk: Centrum pro řešení kýly provedlo loni 243 operací

15 / 04 / 2014

Na podzim roku 2012, tedy před více než rokem, získala Nemocnice Nymburk status “Centra pro řešení kýly” a stala se tak jedním z několika zdravotnických pracovišť, které se systematicky a koordinovaně věnují problematice řešení kýly.

„V Centru pro řešení kýly zajišťujeme komplexní péči o nemocné s kýlou v novodobém pojetí. Zkušený a pravidelně proškolovaný tým lékařů nabízí specializovanou péči, která začíná již samotným vyšetřením pacienta v kýlní poradně, kam mohou pacienti s kýlou přijít bez objednání,“ uvedla ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská.

Budování centra pro řešení kýly je dlouhodobý úkol, který před lety iniciovalo vedení firmy Johnson & Johnson.

„Jde o jednotnou filozofii, společný náhled a vytvoření rutinních postupů vedoucích k výraznému snížení pooperačních komplikací. Tým spolupracujících lékařů užívá postupy doporučené Národním referenčním centrem, sleduje průběh pooperační doby a vyhodnocuje případné komplikace,“ řekl MUDr. Jaroslav Chaluš z břišní chirurgie nymburské nemocnice.

V loňském roce bylo v centru provedeno celkem 243 operací kýl.

Operační výkony jsou po dohodě s pacientem prováděny v celkové, nebo lokální anestezii. Objednání na operaci je možné kterýkoli pracovní den v chirurgické ambulanci. Závažnější případy mohou pacienti konzultovat v kýlní poradně – každé úterý od 9 do 14 hod.

Bez operace to nejde

Kýla se spontánně nikdy nezahojí. A léčit kýlu jiným než operačním způsobem je nemožné.

„V posledních dvou desetiletích se k plastikám defektů stěny břišní a tříselných kýl používají různé cizorodé materiály. Původně polypropylenové síťky jsou v poslední době nahrazovány odlehčenými a částečně vstřebatelnými síťkami. Aplikace síťky široce překrývající oblast kýly umožňuje výrazně menší spotřebu analgetik po výkonu a tím i rychlejší návrat pacienta do běžného života. Pacient opouští lůžko již několik hodin po operaci a domů nezřídka odchází již následující den,“ vysvětlil MUDr. Jaroslav Chaluš.

Po dobře provedené plastice kýly se síťkou je tak pacient schopen brzy plného zatížení.

„Samostatnou kapitolou jsou laparoskopické plastiky, které jsou jako druhý operační způsob doporučené národními klinickými standardy. Zákrok je pro operační tým náročnější, vyžaduje více zkušeností a dobré technické zázemí, výsledek je ale pro pacienta přínosnější. Fyzická aktivita včetně sportovní se obnovuje plně již po několika dnech po výkonu,“ dodává Chaluš.

Zdroj:  //www.nemnbk.cz/centrum-pro-reseni-kyly/

centrum_kyly-300x251