MZ: Komise po protonovou terapii

03 / 05 / 2014

Úkolem Komise po protonovou terapii je zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků.

„Komise by měla pomoci nastavit pravidla terapie protonem nejen v České republice, ale i pro případ ošetření českých pacientů v zahraničí. Jsem si zároveň vědom stavu vyjednávání mezi managementem protonového centra v Praze a VZP, kdy správní rada pojišťovny konstatovala, že zůstávají dvě zásadní oblasti k dořešení. Jde o vymezení diagnóz a o způsob indikace. Právě tyto dosud diskutabilní záležitosti by měly závěry Komise vyjasnit,“ uvedl ministr Němeček a dodal, že problematiku bude Komise řešit také ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví PSP ČR.

Předsedou Komise je za Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr