Ministerstvo zdravotnictví podniklo první kroky k rozšíření počtu dětských skupin v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví podniklo první kroky k rozšíření počtu dětských skupin v nemocnicích
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
29 / 01 / 2024

Na základě výstupů z prosincového setkání strategické skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví jednání se zástupci resortu práce a sociálních věcí, Spolku Mladí lékaři, Sekcí mladých lékařů ČLK, členů Asociací provozovatelů dětských skupin a dalších neziskových organizací ke zřizování dětských skupin u poskytovatelů zdravotních služeb v nemocnicích.

Právě absence dětských skupin v nemocnicích se v rámci celorepublikové statistiky ukázala jako jeden z hlavních problémů v otázce sladění rodinného a pracovního života. Jsem rád, že debaty s mladými lékaři pokračují a můžeme dále společně zlepšovat pozice lékařů a lékařek ve zdravotnictví. Z tohto jednání si odnášíme společné představy o dalších krocích v maximalizaci počtu dětských skupin v nemocnicích,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Za účelem zřízení dalších dětských skupin budou nemocnice moci čerpat finanční prostředky z dotačních výzev Národního plánu obnovy, v němž bylo pro agendu budování dětských skupin vyčleněno celkově 8 mld Kč. Ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli pokračuje ve spolupráci s nemocnicemi na možnostech čerpání těchto prostředků. Klíčovou snahou ministerstva je také uzavření memoranda s poskytovateli služeb o zřizování dětských skupin pro snižování administrativních bariér při zřizování dětských skupin v nemocnicích.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme připraveni poskytnout maximální podporu při zakládání nových dětských skupin tam, kde o to bude zájem. Jsme přesvědčeni, že právě tato forma péče o děti je dostatečně flexibilní na to, aby pomohla řešit problémy, se kterými se potýkají mladé rodiny, jejichž členové pracují ve zdravotnictví,” uvedla náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Pro rodiče zdravotníky je více než obtížné najít zařízení pečující o děti do 3 let věku, které funguje v časech přizpůsobeným provozu nemocnic. Krom nízkého počtu volných míst v těchto zařízeních je pak velkou komplikací právě logistická nedostupnost pro rodiče, a proto tato zařízení třeba tolik nevyužívají. Nadále k tomu přispívá i výrazná neochota zdravotnických zařízení k flexibilitě pracovní doby a také legislativní nemožnost pro rodiče se v průběhu týdne střídat v celodenní péči o dítě. Budeme nadále monitorovat možnosti rodičů, především tedy stále maminek, pracovat i při péči o malé dítě. Je nezbytné, aby strategická skupina MZ pro personální stabilizaci ve zdravotnictví měla reálné informace
a mohli jsme tak společně podnikat adekvátně progresivní kroky vstřícné ke zdravotníkům,”
uvedla členka představenstva SML ČLK Marie Svobodová.

www.mzcr.cz

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace