Kraj Vysočina: Hejtman Jiří Běhounek stručně o situaci

Kraj Vysočina: Hejtman Jiří Běhounek stručně o situaci
26 / 03 / 2020

Po prvních velmi hektických dnes se situace částečně stabilizovala a rozdělování ochranných pomůcek, stejně jako zajišťování nezbytného provozu, běží ve všech krajích. Stručnou informaci jsme získali i od hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka.

Zvládnou krajské nemocnice situaci z hlediska zásobování zdravotnickými prostředky? Řeší jejich situaci kraj, nebo musí respektovat pokyny MZ ČR?

Krajské nemocnice řeší zásobování prostřednictvím svých zřizovatelů. U materiálu distribuovaného prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR se samozřejmě jeho pokyny řídíme.

Ministerstvo vnitra ČR má samosprávu v gesci. Jak funguje komunikace a spolupráci v této situaci směrem k zajištění provozu nemocnic? Může pomoci třeba policie při dohledu nad karanténou, ale i se skladováním, ochranou budov, dopravou zdravotníků?

Ministerstvo vnitra do zajištění provozu nemocnic ani krajů nezasahuje, protože v jeho gesci je pouze přenesený výkon státní správy. Druhá část je především pro zástupce policie. Vše co se zdravotníků týče, řešíme v působnosti kraje a jeho zřizovaných organizací.

Pomáhá Asociaci nebo vedení krajů Česká lékařská komora, Lékařský odborový svaz nebo organizace sester?

Nevím jakou máte na mysli pomoc ze strany zmíněných. Jsme s nimi v kontaktu.

Tagy článku