Ing. Kateřina Fišerová, ředitelka EUC Kliniky Ústí nad Labem: Naše ambice? Vše pro klienta pod jednou střechou

Ing. Kateřina Fišerová, ředitelka EUC Kliniky Ústí nad Labem: Naše ambice? Vše pro klienta pod jednou střechou
foto: euc.cz/Ing. Kateřina Fišerová, ředitelka EUC UL
10 / 09 / 2020

EUC Klinika patří ke špičkovým zařízením, nabízejícím dnes nejmodernější péči na profesionální úrovni. Přibývají města v ČR, kde pacient najde komfortní ošetření. Poněkud mimořádná situace už začátkem roku podrobila „zkouškám z dospělosti“ i české zdravotnictví. Jak obstál a je připraven nestátní sektor?

V minulých měsících prošlo zdravotnictví náročnou zkouškou a mnoho zdánlivě zaběhnutých a stabilních procesů se mění. Jsou kliniky EUC připraveny?

Bezpochyby. Já jsem dokonce přesvědčena, že jsme na situace podobné té, která byla způsobena nenadálým rozšířením viru SARS-CoV-2, připraveni lépe než kdykoli předtím. Naše kliniky jsou nyní bezpečnější, už nebude nutné, až na výjimky, jakkoli omezovat provoz. Co se týká hygienicko-epidemiologických opatření, byli jsme vždy na špici. Poslední měsíce nás ale tak nějak potrénovaly. Rozhodně máme dnes dostatečné zásoby ochranných pomůcek a jsme připraveni kdykoli okamžitě „najet“ na zpřísněný režim. Z minuty na minutu jsme tak byli schopni přizpůsobit se mimořádnému opatření Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, které koncem července obnovilo zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Co nabízejí lepšího, spolehlivějšího nebo efektivnějšího ve srovnání se státními zdravotnickými zařízeními?

Státní zdravotnická zařízení spadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zdravotnickými zařízení státu jsou fakultní nemocnice a další léčebná zařízení, která poskytují úzce specializovanou péči. S těmi se privátní zařízení ambulantního typu určitě srovnávat nemůže. Vedle státních zdravotnických zařízení existuje několik typů nestátních zdravotnických zařízení, a to zdravotnická zařízení řízená kraji a obcemi a soukromá zdravotnická zařízení. Kraji a obcemi jsou vlastněny a řízeny především nemocnice, záchranné služby, léčebná centra, stacionáře či jesle. Soukromými zařízeními jsou zpravidla ambulance, různá léčebná či ozdravná centra, v soukromém vlastnictví mohou být ale například také nemocnice, stacionáře anebo přeprava nemocných a raněných. Naše kliniky můžeme tedy porovnávat spíše s jinými soukromými subjekty ambulantního typu. Když už se ale ptáte na efektivitu, pak ano, zcela jistě dokážeme maximálně efektivně využít výnosy z veřejného zdravotního pojištění tak, aby skutečně skončily tam, kde jsou nejvíce potřeba. Těžíme především z množství služeb, které nabízíme, zde se projevuje synergický efekt. Pravidelně investujeme nejen do přístrojového vybavení, které je vždy tím nejmodernějším, co náš region nabízí, ale především do pravidelného profesního vzdělávání lékařů a sester. Z našich zaměstnanců se pak snažíme sejmout administrativní zátěž. Vycházíme jim vstříc podporou jejich osobního života. A spokojený zaměstnanec je profesionální a spolehlivý. A takovou též odvádí práci.  

Jak by zněla stručná charakteristika nabídky služeb a péče EUC Kliniky Ústí nad Labem?

Máme ambici postarat se o klienta pod jednou střechou. Náš klient si zaslouží moderní, profesionální, empatický a důstojný přístup. Vybrat si může z nepřeberného množství mnoha specializovaných ambulantních oborů, primární péče, služeb laboratoře, radiologie, mamocentra, fyzioterapie, infuzního centra, centra sportovní medicíny, pracovnělékařských služeb, balneoterapie či lékárny a od září také jednodenní péče na lůžku. Našich 200 zaměstnanců se stará o pacienty z celého Ústeckého kraje.

 

Moderních trendů se chápou nejrůznější instituce – vznikají aplikace, softwary a systémy, které mají usnadnit péči a komunikaci. Stíháte to?

Nejen že stíháme. EUC je leadrem a průkopníkem. Řízení péče o klienta prostřednictvím recepcí a call center, objednávání na čas nebo zvací SMS je už dávno standardem. Poslední měsíce však ukázaly, že i vize v oblasti digitalizace zdravotnictví, tedy především v poskytování distanční péče a telemedicíny se brzy stane realitou. Správné využití technologií, ať umělé inteligence nebo přístrojů na měření klinických hodnot, může přinést vyšší kvalitu péče, ale také vyšší efektivitu a dostupnost zdravotní péče. A to je oblast, ve které je EUC velice aktivní. Už v době nouzového stavu přišla se svou platformou www.virtualniklinika.cz, pomocí které se pacienti dostali bezpečně k distanční zdravotní péči díky službě lékaře online. Je ověřeno, že bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % zdravotních potíží.

 

 Které z vašich klinik nebo center můžete označit jako výjimečné, špičkové?

V rámci skupiny EUC je jich mnoho. V Ústí nad Labem se snažíme, aby každé z našich pracovišť bylo něčím výjimečné. Není to pouze mamocentrum, jedno z největších pracovišť v České republice, kterým projde ročně na 40.000 žen screeningem nádoru rakoviny prsu, ale i další. Naši lékařští specialisté patří k odborníkům uznávaným nejen v našem regionu. Kromě klasických oborů u nás najdete také Centrum pracovnělékařských služeb, Centrum sportovní medicíny nebo balneoprovoz (EUC Dermacentrum). Pacienti se nedávno dočkali nově rekonstruovaného Infuzního oddělení, kde se týdně aplikuje téměř 500 dávek infuzní terapie. Ordinuje u nás jediná dětská dermatoložka v Ústí nad Labem (v celé České republice je lékařů této specializace kolem 30) a malým pacientům jsme se začali věnovat také na oddělení fyzioterapie – především těm, kteří potřebují pro svůj zdravý vývoj cvičení pomocí Vojtovy metody.  V neposlední řadě otevíráme špičkové pracoviště Jednodenní péče na lůžku pro obory chirurgie, ortopedie, ORL a urologie.

 

Najdou u vás klienti i nabídky pro prevenci?

Prevence a kvalitní péče – to je to, co především klientům nabízíme. Na preventivní prohlídky zveme naše pacienty adresně, formou SMS, objednat se mohou i na webu, přes recepci či call centrum. Kromě typicky známých preventivních prohlídek jako jsou pravidelná preventivní prohlídka u vašeho praktického lékaře, screeningy rakoviny prsu, kolorekta, prostaty či kůže, a provádění souvisejících a podpůrných vyšetření (rentgen, denzitometr, endoskopická vyšetření, mamograf atd.) máme ve svém portfoliu další možnosti. Jednou z nich je péče o chronického pacienta. Je tím myšleno vytipování a sledování osob, u kterých se již změnily klinické hodnoty, a ony jsou do budoucna ohroženy některou z civilizačních chorob, jsou tedy potenciálně chronicky nemocné. Naši praktičtí lékaři, kardiolog a diabetologové jsou zapojeni do systému tzv. Disease managementu. Jedná se o organizaci péče o takto vytipovaného pacienta. Nečekáme, že k nám přijde, až když je nemocný nebo má problém, ale aktivně se o něj zajímáme. Pacienta kontaktujeme a nabídneme mu péči v souladu s doporučeními profesních lékařských společností. Zdravotní pojišťovny v České republice s námi začaly spolupracovat, smlouvy máme na několik preventivních programů, pacient sám tedy navíc nic nehradí. Cílem je předcházení zejména diabetu, hypertenzi, dyslipidemii nebo metabolickému syndromu. Pacienti se účastní dobrovolně a jedinou podmínkou je registrace u našeho praktického lékaře. Tedy kromě vůle starat se aktivně o své zdraví.

 

Poměrně populární je dnes jednodenní chirurgie. Co všechno může řešit?

Máte pravdu, jednodenní péče na lůžku je celosvětový trend, který šetří finance zdravotním systémům a je komfortní pro pacienta, protože nemusí ležet v nemocnici, kde je riziko nozokomiálních nákaz. Ve světě se provádí okolo 50-60 % operací právě v tomto režimu, ale u nás jen okolo 20-30 %. Doufáme, že se počet operací v jednodenním režimu bude zvyšovat, ale závisí hlavně na zdravotních pojišťovnách, aby některé další bezpečné výkony pro pacienty do tohoto režimu zařadily.

EUC Klinika Ústí nad Labem od září otevírá nové pracoviště s dvěma operačními sály a 12 lůžky na šesti pokojích. Budeme zde provádět ortopedické, urologické, chirurgické, ORL a oční operace. Půjde především o jednodušší operace u jinak zdravých pacientů. Máme týmy zkušených operatérů ve všech zmíněných oborech a věříme, že postupně spektrum rozšíříme třeba o gynekologii.

 

Klienti center jednodenní chirurgie krátce po zákroku „jdou domů“. Sledují je lékaři i dál?

Ano sledují a je to i jedna z hlavních podmínek operací v tomto režimu. Pacienti po operaci (i v případě, že je prováděna v narkóze) odcházejí ještě odpoledne nebo po těžších operacích druhý den ráno domů. Podmínkou je, aby byl doma i další člen rodiny. My jsme jim schopni, v případě potřeby, zajistit ošetřovatelskou péči, a lékař je samozřejmě na telefonu pro případ konzultace. Obvykle třetí den se dostaví k operatérovi do ambulance na kontrolu a následně na odstranění stehů. Pokud je operovaný jeho pacient, tak ho sleduje i nadále, pokud jej poslal na operaci jiný lékař, tak mu jej převádí zpět do jeho péče.  

 

V portfoliu péče máte i psychiatrii. Následky pandemie se odrazily i ve společnosti, stoupají počty klientů s psychickými problémy. Mají vaše ordinace dostatečnou kapacitu? Nabídnou i prevenci a informovanost, jak zvládat tyto situace?

Pacientům, o kterých píšete, nepomůže jenom psychiatr, ale také psycholog. A obě specializace u nás najdete. Ambulance psychiatra MUDr. Erika Petrovského, který v EUC Klinice Ústí nad Labem ordinuje od března tohoto roku, přijímá nové pacienty. Provádí komplexní diagnostiku psychiatrických onemocnění a jejich terapii. Pomáhá řešit krizové stavy a těžké životní situace, závislosti a duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, afektivní poruchy, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, schizofrenii, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, poruchy osobnosti a chování u dospělých, organické duševní poruchy nebo poruchy příjmu potravy.

V době pandemie byli pan doktor Petrovský a všichni kliničtí psychologové našim stávajícím klientům nápomocni v plném rozsahu. Obraceli se na ně zejména pacienti trpící klinickou depresí a úzkostí nebo psychosomatičtí pacienti, kteří nemohli dělat všechno to, co bylo předtím součástí jejich života. Tito pacienti běžně procházejí terapiemi, které je učí odvádět pozornost od negativních myšlenek (tzv. deflexe) a dostatečně relaxovat a připravují je tak na krizové životní situace.

Autor: Jan Hovorka

Foto: EUC Klinika

 www.euc.cz

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace