FN Hradec Králové: III. interní gerontometabolická klinika si připomíná 30. výročí svého vzniku

FN Hradec Králové: III. interní gerontometabolická klinika si připomíná 30. výročí svého vzniku
foto: www.fnhk.cz/FN Hradec Králové logo
07 / 10 / 2021

III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové si letos na podzim připomíná 30. výročí svého založení.

Klinika, na které je ročně hospitalizováno více než 2200 pacientů a dalších téměř 25.000 je vyšetřeno ambulantně, zajišťuje péči především o pacienty, kteří mají potíže s metabolismem a o geriatrické pacienty.

Klinika od svého začátku provozuje jednotku intenzivní metabolické péče, která zajišťuje akutní péči o pacienty se selháváním orgánů a životních funkcí zejména při poruchách výživy, gastrointestinálního ústrojí, ale také při akutních otravách. „Vývoj medicíny za poslední tři desítky let je možné doložit například údajem, že před 30 let byla na této jednotce mortalita pacientů kolem 25 procent, nyní se pohybuje okolo 10 procent,“ uvedl přednosta klinika prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

Součástí kliniky je také jednotka intenzivní geriatrické péče, která byla svého času založena jako první v České republice a která zajišťuje akutní péči o geriatrické pacienty, vyžadující speciální přístup s ohledem na křehkost pacientů v seniorním věku.

Významným vývojem prošla také oblast péče o pacienty s poruchami výživy, metabolickými problémy – například vysokým cholesterolem nebo obezitou či pacienty s onemocněním diabetes mellitus, které se vyskytuje u téměř deseti procent populace. „Také v této oblasti se objevila spousta nových léků a léčebných postupů, které byly dříve nepředstavitelné, například inzulinová pumpa s automatickým dávkováním inzulinu nebo nové možnosti umělé výživy či infuzních roztoků,“ uvedl přednosta kliniky.

S ohledem na demografický vývoj a stárnutí společnosti klinice stále přibývá pacientů a do budoucna bude nutné uvažovat o jejím kapacitním rozšíření. „U geriatrických pacientů je potřeba jejich akutní problémy řešit tak, aby zůstali co nejdéle soběstační, měli zachovanou kvalitu života a ideálně nemuseli využívat lůžka následné péče,“ dodal profesor Blaha.

III. gerontometabolická klinika FN HK péči o pacienty zajišťuje na dvojici jednotek intenzivní péče, interní a geriatrické a na lůžkových odděleních metabolickém, nefrologickém, geriatrickém, diabetologickém a oddělení následné péče. Celkem klinika nabízí více než 100 lůžek. Klinika také zajišťuje vzdělávání a výzkum v této oblasti.

Tagy článku