Zajištění bezpečnosti měkkých cílů je povinností jejich majitelů

08 / 11 / 2016

Jak zajišťují bezpečnost měkkých cílů soukromé firmy? Jakou roli hraje stát při ochraně míst s vysokou koncentrací osob? Jaké jsou aktuální bezpečnostní hrozby? Na tyto a další otázky odpovídali bezpečnostní experti ze státní správy i soukromého sektoru na již 12. ročníku Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016.

 

Ve čtvrtek 3. listopadu se v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma ochrany měkkých cílů i bezpečnostních priorit v České republice. Přes dvě stě účastníků konference, pořádané mezinárodním sdružením bezpečnostních profesionálů ASIS INTERNATIONAL Czech Republic, zaplnilo do posledního místa konferenční sál Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici, kde byl představen nový místopředseda sdružení – Vadim Petrov.

 

Předseda ASIS CZ Jaromír Průša uvedl: „Všichni vidíme, co se děje v západní Evropě, riziko teroristických útoků zaměřených právě proti tzv. měkkým cílům, tedy místům s vysokou koncentrací lidí, je velmi vysoké. Pro teroristy mají tato místa jako obchodní a zábavní centra, restaurace, dopravní uzly, nemocnice nebo školy přímo symbolickou hodnotu. Útokem lze totiž docílit velkého počtu obětí za současného šíření strachu a paniky. Navíc měkké cíle nejsou trvale chráněny a jsou snadno dostupné a my se snažíme v rámci podobných konferencí a kulatých stolů diskutovat s provozovateli a majiteli o vhodných řešeních k maximálnímu zabezpečení těchto prostor. Právě to je účelem i této mezinárodní konference.“

 

V průběhu konference vystoupili se svými příspěvky zástupci Národní centrály organizovaného zločinu, Policejní akademie nebo generálního ředitelství HZS, kteří mimo jiné zmínili i nově schválenou metodiku k ochraně měkkých cílů. Přestože bezpečnostní složky jsou na zvládnutí podobných útoků cvičeny a mají podrobné plány, jak při různých nepředvídatelných typech útoků postupovat, snaží se o předání svých zkušeností s ochranou měkkých cílů i na soukromé provozovatele a majitele těchto objektů.

 

Součástí konference bylo představení technologických novinek k zajištění vyšší ochrany, ať už se jedná o zabezpečení přístupů do budov i jejich celkovou bezpečnost, kterou představili zástupci nejvýznamnějších firem v oboru, jako například společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o., Siemens ČR, Dorma Kaba nebo R.M.S. Software Ltd.

 

Ludvík Cimburek, externí poradce NGŠ AČR zmínil důležitou roli aktivních záloh české armády, které je v době míru možné povolat pro posílení Policie ČR. Dakar Eilat, zástupce ICT Herzlya a izraelský bezpečnostní expert mimo jiné porovnal počet teroristických útoků a počet obětí za dva roky v Evropě a v Izraeli. Zatímco na evropském kontinentu došlo ke 34 útokům, kterým padlo za oběť 422 osob, ve stejném období bylo pouze v Izraeli registrováno 9020 útoků, nicméně počet obětí je výrazně nižší, pouhých 39 osob. Z toho je zřejmé, že se s tímto typem terorismu dá účinně bojovat, jak to dokázaly izraelské bezpečnostní orgány.

 

Na otázku, zda by se měli na podobný útok připravovat i civilisté, tedy běžní návštěvníci, odpověděl Jaromír Průša: „Rozhodně by se nemělo jednat o zbytečné strašení lidí, v ČR nehrozí bezprostřední nebezpečí teroristického útoku, přesto by si lidé měli více všímat svého okolí a v případě ohrožení využívat únikové cesty a východy a rozhodně dodržovat pokyny bezpečnostních orgánů včetně soukromých „ochranek“. Doporučuji shlédnout video americké FBI pod názvem RUN-HIDE-FIGHT tedy Utíkej – schovej se – bojuj, to je totiž nejrychlejší návod, jak přežít takový útok.

 

Měkkých cílů je velké množství, nicméně pouze minimum například obchodních center bude zařazeno mezi ty, na jejichž přímé ochraně se bude podílet stát a tyto objekty si budou muset zajistit bezpečnost vlastními silami. Zde je zřejmá úloha soukromých bezpečnostních agentur, které by měly být schopné zajistit odpovídající bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků.

 

Generální ředitel společnosti M2C - Mark 2 Corporation Czech Matěj Bárta uvedl: „Organizovaný teroristický útok není jediné možné riziko, jsme svědky útoků „osamělých vlků“, aktivních střelců i útoků duševně nemocných osob. Po útocích ve Francii a Belgii se pozornost zaměřila do této oblasti, protože ze zveřejněných informací vyplývá, že původním terčem útoků měla být právě obchodní centra. Na základě našich zkušeností s bezpečností přes 150 obchodních center napříč Evropou je naší prioritou nejen zavádění nových bezpečnostních technologií, ale i prosazování změn v procesech v oblasti zajištění bezpečnosti. S našimi klienty jsme neustále v kontaktu, provádíme kontroly dodržování nastavených procesů i kontroly technického stavu objektů, školíme zaměstnance obchodních center a aktivně je zapojujeme do bezpečnostních procesů.“

 

 Dalším tématem konference byl vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti, který je aktuálně v legislativním procesu. Mgr. Marek Ulman, advokát a odborný konzultant sekce pro legislativu ASIS CZ, panel zahájil představením základní koncepce a obsahu návrhu zákona a informoval o dosavadním průběhu jednání poslanců ve Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu, kde nad předlohou stále probíhá názorová diskuze a někteří poslanci navrhují zákon z důvodu jeho koncepčních nedostatků znovu přepracovat Ministerstvem vnitra. Právě přítomný poslanec a člen obou výborů Ing. Bohuslav Chalupa (ANO2011) ve svém příspěvku zdůraznil význam soukromých bezpečnostních služeb pro bezpečnostní koncepci státu, podpořil nutnost zvýšení odborné kvality služeb a vyjádřil své zklamání nad výslednou podobou návrhu zákona s ohledem na délku jeho přípravy více než 10 let. Diskuzi doplnil PhDr. Michal Bavšenkov za HK ČR, jež právě z důvodu nenaplnění požadovaných ambicí přijetí návrhu zákona v současné podobě odmítá, a JUDr. Jiří Kameník z USBS ČR, který naopak zákonu i přes jeho některé dílčí nedostatky vyjádřil podporu. Blok uzavřela netradiční výzva moderátora panelu Vadima Petrova k hlasování auditoria o předloze zákona, na základě kterého by návrh zákona v takovéto podobě přítomnými zástupci odborné veřejnosti přijat nebyl.

 

Jedním z dalších důležitých témat byla kybernetické bezpečnost. Málokdo si uvědomuje, jak je moderní digitální ekonomika vysoce zranitelná vůči kybernetickým útokům, které jsou neviditelné, neznámé a neočekávané, a mohou vést k fatálnímu dopadu na civilizovanou společnost.  Kybernetická válka je vedena profesionály a kybernetický prostor je vojenskou zbraní a zároveň místem, kde se tato válka odehrává. Experti nastínili možná řešení v boji s kybernetickými útoky i s útoky hackerů.