Odborná konference 15. Perinatologické dny Ústeckého kraje

29 / 06 / 2017

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 15. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Odborná konference proběhla 15. – 16. června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Společně s přednostou kliniky doc. MUDr. Tomášem Binderem, CSc., byli odbornými garanty konference také MUDr. Pavel Gerych z téže kliniky a primář novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Petr Janec, MHA.

 

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V celé České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

 

Odborná konference 15. Perinatologické dny Ústeckého kraje

 

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost Ústeckému kraji za podporu edukativních akcí, jakou je naše konference. Bez finanční podpory kraje by se nemohla uskutečnit, protože získat prostředky pro uspořádání takových akcí, vzhledem k velkému množství odborných zdravotnických konferencí, je rok od roku obtížnější,“ řekl v úvodu doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

 

„Je mi velkou ctí, a říkám to s plnou vážností, že jsem mohl převzít záštitu nad již 15. ročníkem Perinatologických dnů. Jsem totiž přesvědčen, že výsledky perinatologické péče v Ústeckém kraji jsou vynikající. Jménem svým a jménem vedení Ústeckého kraje vám všem za práci, kterou odvádíte ve prospěch těch nejmenších, děkuji. Lidská společnost není vlčí smečka, kde přežívají jen silní, ale je charakterizovaná tím, jak se dokáže postarat o své nejslabší. A vy to v každodenní praxi dokazujete," zdůraznil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, který vyslovil uznání přednostovi ústecké kliniky docentu Binderovi a jeho kolektivu za uspořádání konference. „A nemám na mysli pouze tu letošní, ale i předchozí. Loňská, kterou jste připravili, byla dokonce celostátní a stálo za ní hodně práce a úsilí," připomněl.

 

"Podporujeme rozvoj perinatologie. Velice jsme uvítali a přihlásili se do programu vypsaného ministerstvem zdravotnictví, což přinese pro obě centra - v Mostě a Ústí nad Labem - vybavení v řádu zhruba 70 milionů korun pro každé centrum. Zdravotnická technika zastarává a je potřeba ji obnovovat. Stejný program vypsalo ministerstvo i pro onkogynekologii, kterou díky tomu vybavíme technikou za dalších  60 milionů korun. Kvalita péče se tím zlepší, ale je třeba říci, že technika a budovy nehrají zásadní roli. Tu hrají zaměstnanci oddělení, jimž děkuji i já, protože výsledky obou perinatologických center jsou skutečně excelentní," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Během konference její účastníci zhlédli a vyslechli jedenáct vystoupení svých kolegů, na dvoudenní akci se přihlásilo 120 zdravotníků.