Taťána Kuchařová bude propagovat činnost své nadace Krása pomoci v sídle OSN v New Yorku

05 / 02 / 2015

Topmodelka a Miss World Taťána Kuchařová se 5. února v sídle OSN v New Yorku osobně zúčastní národní akce konané v rámci 53. zasedání Komise pro sociální rozvoj. Cílem je zviditelnění České republiky a témat jako je pozitivní stárnutí, podpora participace starších osob ve společnosti a mezigenerační pomoc. Taťána Kuchařová, coby iniciátorka založení nadace a předsedkyně správní rady Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, představí svou charitativní činnost a nadaci, která již řadu let pomáhá seniorům žít aktivní a důstojný život v domácím prostředí. Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci je první neziskovou organizací z České republiky, která dostala příležitost v sídle OSN komunikovat téma stáří a agingu.

 

„Jsem velmi ráda, že se mi dostalo možnosti představit naši nadační činnost a práci v oblasti mezigeneračních vztahů a seniorské problematiky v OSN. Mým cílem je zviditelnit toto celosvětové téma na půdě OSN a věřím, že to je ten správný začátek propagování pozitivního agingu a stárnutí populace," říká Taťána Kuchařová.

 

Stárnutí je na sociálních fórech OSN jedním z nejsledovanějších témat. Situace v České republice je podobná té v Evropě, populace nezadržitelně stárne a úměrně tomu přibývá problémů, které s tímto faktem souvisejí. „Řešením je zapojení rodiny, nikoliv odsouvání seniorů někam na okraj společnosti... Vždyť pravděpodobně každý z nás se v této situaci jednou ocitne,“ reaguje ředitelka Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci Lucie Maliníková a dodává: „Nadace se proto i nadále bude věnovat podpoře projektů umožňujících seniorům zůstat co nejdéle doma. Chceme se opět zaměřit na osvětu a upozorňovat veřejnost na problematiku seniorů. Vedle úspěšné osvětové mediální kampaně Zruš doživotí samoty, která pokračuje i v tomto roce, chystáme například hudební festival Play Fair.“

 

Program národní akce konané v rámci 53. zasedání Komise pro sociální rozvoj OSN koncipovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako koordinátor přípravy na stárnutí v ČR, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí – prostřednictvím Stálé mise v New Yorku. Na základě úspěšné vnitrostátní kooperace na implementaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí se akce účastní také zástupci Městské části Praha 1 a Střediska sociálních služeb Prahy 1, kteří budou prezentovat konkrétní praktická opatření k naplňování Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti aktivizačních programů pro seniory.

 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci se se od svého založení v roce 2008 soustředí na projekty pro seniory, které jim pomáhají žít doma a zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Nadace podporuje služby osobní asistence, terénní pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a ústavech sociální péče a kvalitní aktivizační programy. Topmodelka a dosud jediná česká Miss World Taťána Kuchařová se jako jedna z mála mezinárodně známých osobností postavila za zájmy seniorů, její nadace během šesti let přispěla na projekty moderních sociálních služeb pro seniory v České republice částkou přesahující 20 milionů Kč.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace