Starejte se o zdraví, kondici a harmonii včas. Pomoci může i dávné učení mudrců Východu

Starejte se o zdraví, kondici a harmonii včas. Pomoci může i dávné učení mudrců Východu
foto: tcmrevue.cz/Jiří Černák Feng Ren Shui
29 / 07 / 2020

Zdravotní prevenci bychom měli věnovat co nejvíc času. Nabídek, pouček i kurzů je hodně, jejich kvalita, a hlavně hodnota informací, však zaručena nebývá. Pokud vás ale zajímají metody, které se vyvíjejí už tisíce let, můžete zkusit školu Feng Ren Shui. Jistě jste tento pojem už slyšeli, co přesně nabízí vám řekne lektor Ing. Jiří Černák.

Feng Ren Shui přichází zdaleka, viděno prismatem času i prostoru. Co dá dnešnímu Středoevropanovi, Středoevropance? Jistotu, naději, směr…?

Feng Ren Shui je staré učení, které nám ukazuje, jak přírodní zákony působí na člověka z hlediska času i prostoru. Stejně jako fyzika, matematika a další „staré“ přírodní vědy jsou platné i v současné moderní době a i když „pocházejí“ z různých částí světa, tak fungují stejně i v našem regionu, tak i učení Feng Ren Shui je stále aktuální a jeho nástroje můžeme využívat kdekoliv na světě.

Hlavním přínosem Feng Ren Shui je poznání energií člověka, poznání sebe sama. Každý člověk je jedinečný a pro svůj život potřebuje individuální podmínky pro kvalitní život. Organismu člověka funguje v naprostém propojení s přírodou. Na kvalitu života tak má velký vliv čas i prostor. Náš organismus funguje jinak v různých časových obdobích – jinak ráno nebo na jaře a jinak večer nebo v zimě. Pokud známe působení těchto období na člověka a jeho organismus, tak můžeme vliv času využívat pro posílení energií člověka, jeho zdraví a např. též i dlouhověkosti. Pokud ale zákony času neznáme a jdeme „proti nim“, mohou naši energii velmi oslabit. Klasický případ je např. spánek. Je důležité chodit spát pravidelně v danou hodinu (nejlépe mezi 22 hod. a 23 hod), kdy je náš organismus připraven regenerovat své síly a připravit se na nový den, abychom měli dostatek sil.

Stejně tak na člověka působí i prostor. Je velký rozdíl jestli žijeme v malém panelákovém bytě nebo ve velkém domě uprostřed přírody. Feng Ren Shui nás pak učí různé techniky, jak si správný prostor zvolit a upravit tak, aby opět posiloval naše energie. Zde je pak velmi důležité individuální nastavení prostoru pro daného člověka na základě jeho individuálních energií. Nemůžeme tak využít Feng Ren Shui obecně a nastavit prostor pro každého stejně. Tím bychom mohli někomu i velmi ublížit.

Čas i prostor nepůsobí jen na člověka jako takového, ale také na činnosti, které v danou dobu a na daném místě provádíme. Chceme-li se např. dobře připravit za zkoušku či test, zvolíme si jiný prostor i čas, než když chceme generovat nové nápady pro svoji práci či život.

Obecně tak můžeme říci, že Feng Ren Shui nás učí, jak si vytvořit ty nejlepší podmínky pro svůj život i jednotlivé činnosti tak, abychom si nevyčerpávali svoji energii, udrželi si pevné zdraví, svoji sílu, odolnost, imunitu a mohli tak prožít dlouhý, naplněný život.

Má teorie Feng Ren Shui v digitálním věku oporu, nebo ji IT pokrok rozmělní v aplikace a fb rady?

Digitální svět velmi pomáhá v šíření povědomí o Feng Ren Shui. Toto učení bylo do nedávna „tajné“ a nesmělo se masově šířit. V současné době tomu tak již není, a tak díky internetu se s tímto učením mohou seznamovat lidé po celém světě.

Pokud ale jde o učení a osvojení si praktik a nástrojů Feng Ren Shui, je důležité se věnovat studiu důkladně a najít si správného učitele a Mistra. Stejně jako nemůžete např. studovat medicínu na internetu, nemůžete takto studovat ani Feng Ren Shui. Studenti Feng Ren Shui si musí uvědomit, že při práci s jeho nástroji zasahujeme do energií člověka. Ty můžeme posílit, ale také významně oslabit. Tím má Feng Ren Shui velmi významný vliv na kvalitu zdraví člověka a významně mu tak zasahujeme do kvality života jako celku. Proto by poradci a učitelé Feng Ren Shui měli projít opravdu kvalitním studiem a přípravou pod vedením zkušeného odborníka. Důležitá je také praxe, osobní setkání s klienty, osobní poznání toho, co klient řeší atd.

Internet je tedy vhodný pro šíření povědomí, pro rozšiřování vědomostí a „obzorů“ v rámci Feng Ren Shui, ale rozhodně nenahradí plnohodnotné studium. Alespoň zatím ne. Dá se ale očekávat, že bude vznikat kvalitní výuka založená převážně na onlinovém prostředí, ale i zde bude důležitá praxe.

Co nabídnete studentům vaší výjimečné školy?

Naše Škola Feng Ren Shui není zaměřena jen na teoretickou výuku. Naopak, jejím hlavním posláním je, aby studenti mohli nástroje Feng Ren Shui používat ve svém každodenním životě a vytvořit si ty nejlepší podmínky pro svůj život, ale také pro život svých rodin a blízkých.

Základem studia Školy Feng Ren Shui je poznání energií člověka, sebe sama. Zde využíváme velmi sofistikovanou typologii, která ukáže energie každého člověka, jeho přirozený talent, silné stránky a charakter osobnosti. Typologie Feng Ren Shui nám tak ukazuje, jakou „výbavu“ jsme dostali pro život. Poznáme tak kdo jsme. Tato výbava, přirozený talent nám pak určuje cestu našeho života, naše povolání (k čemu jsme byli povoláni). Jakmile poznáme svoji cestu, můžeme pak využívat nástroje Feng Ren Shui k tomu, abychom měli pro tuto cestu ty nejlepší podmínky, snadno a bez zbytečného úsilí a vyčerpání dosahovali svých cílů.

Výsledkem studia Školy Feng Ren Shui by měl být sebevědomý, zodpovědný a tolerantní člověk, který rozvojem svého talentu přispívá k blahu svého okolí. Díky studiu Školy Feng Ren Shui má člověk velmi silnou energii, pevné zdraví, sílu pro naplnění svého života a může žít dlouhý kvalitní život.

Autor: Jan Hovorka

Kontakt: jirka@byu.cz, 602 556 359

Feng Ren Shui / jiri cernak

Tagy článku