Horažďovice: Největší radostí je spokojený pacient

22 / 12 / 2013

Dlouhodobé, nebo dokonce trvalé omezení hybnosti či invalidita hrozí mnoha lidem po různých úrazech. Tyto zdravotní potíže vyjadřují specializovanou péči, a tu nabízí Léčebna dlouhodobě nemocných Horažďovice. Toto město tak nejen láká návštěvníky k procházce mezi starodávnými uličkami, památkami a množstvím hradů a zámků v okolí, ale nabízí i moderní zdravotnickou péči.

 

„Vysoká kvalita a absence stížností na poskytované zdravotní služby, na to jsou hrdí všichni zaměstnanci horažďovické nemocnice včetně mne,“ říká ředitel horažďovické nemocnice Ing.Martin Grolmus. V jejím čele stojí už patnáct let a za tu dobu se mu podařilo urazit kus cesty v modernizaci jejího vybavení i lékařských postupů.

 

Co vás přivedlo do ředitelského křesla horažďovické nemocnicenásledné péče? Jak moc se tato pozice odlišuje od vašich dětských snů o budoucím povolání?

Protože můj předchůdce již nechtěl současně ředitelovat, primářovat a ambulovat, vyhecoval mne, abych se přihlásil do výběrového řízení na ředitele horažďovické nemocnice, které vypsal tehdejší zřizovatel nemocnice, Okresní úřad v Klatovech. Po pěti letech jsem si výběrové řízení zopakoval u nového zřizovatele, respektive vlastníka nemocnice, u Plzeňského kraje. Co se týká mých dětských snů o budoucím povolání, o funkci ředitele nemocnice jsem nikdy nesnil, chtěl jsem být “pouze” prezidentem republiky.

 

Horažďovickou nemocnici vedete již patnáct let. Co se za dobu vašeho působení změnilo? A na jakou změnu jste nejvíce hrdý?

Měnit nemocnici k lepšímu se snažil už i můj předchůdce MUDr. MIroslav Cajthaml, ihned potom, co se horažďovická nemocnice osamostatnila z tehdejšího OÚNZ. Začal masívně investovat do přístrojového vybavení, já jsem na toto jeho úsilí navázal a snažil jsem se investovat do stavebního vybavení, ať už co se týká různých přístaveb hlavní nemocnice, či výstavby nového rehabilitačního centra, které bylo spojeno s hlavní budovou nově vybudovaným tunelem. Současně jsme se věnovali i stavebním úpravám a opravám všeho druhu, přes výměnu výtahu, přes rekonstrukci oddělení radiodiagnostického či oddělení výživy, až přes úpravu celého areálu nemocnice, včetně asfaltových cest a chodníků, rekonstrukci multifunkčního hřiště a znovuotevření a vysvěcení vnější i venkovní kaple.

Na této celkové rekonstrukci nemocnice mají svůj podíl všichni zaměstnanci, protože ve ztížených pracovních podmínkách stále poskytovali zdravotní péči na vysoké úrovni, a tak je o naše služby mezi obyvateli stále velký zájem. Abychom byli schopni doložit, že zdravotní služby poskytujeme opravdu ve vysoké kvalitě, od roku 2004 máme certifikovaný komplement dle normy ISO 9001 2000 později dle normy ISO 2001:2008 včetně rehabilitačního oddělení, laboratoř pak normou NASKL I. a NASKL II a celá nemocnice je akreditována od roku 2007 Spojenou akreditační komisí ČR (SAK ČR). Čili vysoká kvalita a absence stížností na poskytované zdravotní služby je to, na co jsou, myslím, hrdí všichni zamstnanci horažďovické nemocnice, včetně mě.