MUDr. Šimon Reich: CO BYCH DĚLAL, KDYBYCH BYL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ NEBO PREMIÉR?

MUDr. Šimon Reich: CO BYCH DĚLAL, KDYBYCH BYL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ NEBO PREMIÉR?
foto: Archiv redakce/MUDr. Šimon Reich
11 / 09 / 2020

Další glosa MUDr. Šimona Reicha otevírá zajímavý pohled na problém boje proti pandemii. Odborný, politický, společenský i lidský pohled skládá se ve spektrum. Inspirujte se.

 
1) Dodal bych české respirátory (a tři náhradní filtry) v prvé řadě všem praktickým lékařům, ale později všem zdravotníkům - to znamená celkem přibližně 270 tisícům lidí.
Podrobněji: Firma Cardam Solution vyrábějící špičkový český respirátor RP95-M (vyvinutý na půdě ČVUT) je určen do první linie a stojí necelých 1000 korun s DPH. Jeden náhradní filtr stojí přibližně 220 korun s DPH. Za přibližně 176 418 000 korun lze nakoupit 3 náhradní filtry pro každého zdravotníka a za přibližně 270 000 000 korun lze nakoupit 1 respirátor pro každého zdravotníka. To máme celkem 446 418 000. Kolik by stálo je efektivně každému zdravotníkovi, ambulanci, poliklinice, klinice, oddělení či nemocnici doručit? Nevím. Ale celková cena by stále byla ve srovnání s 15 miliardami pro důchodce a ve srovnání se schváleným schodkem státního rozpočtu půl bilionu zcela zanedbatelná. Krom toho by to byla investice, nikoliv pouze vyhozené peníze (tzn., že by nám to ve výsledku spoustu výdajů ušetřilo). Informoval jsem se a firma je schopná vyrobit 200 000 kusů respirátorů měsíčně, takže bychom to do propuknutí sezóny respiračních onemocnění jakž takž stihli, když bychom to udělali teď hned.
 
2) Pokud je koronavirová situace a s ní související projekt chytré karantény absolutní prioritou pro státní bezpečnost (což z úst premiéra opakovaně zaznělo), tak bych tento projekt dotáhl konečně do funkčního stadia.
Podrobněji: Chytré trasování skrz mobilní telefony bych proto učinil nedobrovolným a zadal bych to jako úkol nejvyšší priority armádě a tajným službám. Zároveň bych je propojil s týmem infektologů, virologů, imunologů, parazitologů, biologů a epidemiologů, kteří by vypracovali metodiku koho a na jak dlouho posílat do karantény na základě KVANTITATIVNÍCH výsledků PCR testování. Nikoliv pouze na základě kvalitativního výsledku (tedy výsledku, který rozlišuje pouze pozitivitu a negativitu). Není možné, aby každý, kdo má pozitivitu PCR testu šel na 14 dní do karantény. Nebylo by přitom ani třeba nějakých aplikací. Náš pohyb je skrze mobilní telefony pro tajné služby snadno dohledatelný, což víme od doby, co zrádce a bývalý agent CIA Edward Snowden vynesl ven informace stran jistých amerických surveillance programů, které dnes mají všichni.
 
3) Nošení roušek bych učinil (mimo zdravotnická zařízení, místa s vyšším počtem ohrožených skupin jako např. domovy důchodců a další strategická místa jako elektrárny, vodárny, teplárny či plynárny) dobrovolným.
Podrobněji: Věřím, že by to zklidnilo pnutí mezi lidmi, které v posledních měsících eskaluje. Apeloval bych na zdravý rozum a nechal bych to na samotných institucích (např. na Dopravním podniku hlavního města Prahy apod.). Nezavíral bych žádné bary, žádné živnosti ani žádné jiné podniky (soukromý sektor bych nechal na pokoji). Od rána do večera bych nechal nejen v televizi běžet motivační videa, která ukazují jak a co dělat (nosit roušku, jak si ji nasadit, která funguje lépe a která hůře, jak si mýt ruce, kdy si mýt ruce, proč si nesahat na obličej, proč se snažit dodržovat odstup od ostatních atd.). Snažil bych se motivovat a vysvětlovat, nikoliv přikazovat. Pokud bych do měsíce viděl, že to nemá efekt, zvážil bych přísnější přístup.
 
4) Snažil bych se do měst dodat automaty na roušky (s cenou do 10 korun), především pak do míst před vstupy do metra, obchodních domů a dalších podobných míst, kde dochází k velké fluktuaci lidí.
Podrobněji: Nelze se opět spoléhat na to, že si každý doma ušije kvalitní roušku (tedy spíše roušky) a bude se o ní starat takovým způsobem, že její funkčnost bude dlouhodobě zachována. Už jednou se nepřipravený stát o občany v tomto gardu opřel. Teprve opakovaná chyba se stává chybou a spoléhat se na toto znovu je známkou fatálního selhání veškerých politických elit. Jako ministr zdravotnictví (či premiér) bych si tohle nikdy nevzal na triko. A v případě, že by to k tomu opět dospělo, tak bych okamžitě rezignoval s tím, že se hluboce omlouvám, ale selhal jsem (toto je pro Vás pane ministře
Adam Vojtěch a pro Vás pane premiére Andrej Babiš - vy dva byste měli OKAMŽITĚ rezignovat).
 
5) Snažil bych se určit pro každý kraj pouze konkrétní nemocnice, které se budou starat o nemocné s COVID-19 (pomohl bych si vybudováním polních nemocnic, což jsem navrhoval ve svém článku pro HlídacíPes již 20. března).
Podrobněji: České zdravotnictví musí fungovat. Jenom za dobu nouzového stavu na jaře se odložila zdravotní péče odpovídající přibližně 30 miliardám korun. Lidé čekají na své zdravotní výkony, které sice nejsou život zachraňující, ale zásadním a pozitivním způsobem jim zkvalitní jejich život. Stejně jako nelze zcela vypnout ekonomiku, tak nelze zcela vypnout zdravotnictví. Rovněž bych se do těchto předem určených zařízení snažil směřovat i akutní případy (které jsou však s vysokou mírou infekční stran viru SARS-CoV-2), kde jsou všichni zdravotníci vybaveni těmi nejlepšími možnými ochrannými pomůckami a pracují v těch (z hlediska COVIDu) v nejlepších možných podmínkách. Zdravotníky totiž musíme maximálně chránit. Opět by bylo potřeba pro toto vypracovat metodiku adekvátními odborníky (znovu viz. bod č. 2).
 
6) Důchodcům bych žádné roušky neposílal (natož Českou poštou - prosím bez urážky). Naopak, kdo má nebo nemá dostat respirátor bych nechal na posouzení naší odborné lékařské veřejnosti.
Podrobněji: Ve spolupráci s českými zdravotními pojišťovnami bych domluvil vytvoření výkazového kódu. Praktičtí lékaři by dle metodiky, kterou bych jim dodal po vypracování danými odborníky (viz. bod č. 2), by svým pacientům dali poukaz na respirátor, který by si následně na pojišťovnu daní pacienti vyzvedli v lékárnách, případně by jim pro to došli jejich příbuzní či jiní, kteří se o ně starají. Pokud by praktici v nějakém konkrétním případě, který by nesplnil všechna kritéria vyžadovaná metodikou, respirátor přesto napsali, tak bych dal na jejich úsudek a pomůcku bych také proplatil.
 
7) Určil bych arbitrální hranici epidemie pro COVID-19 stejně jako máme tuto hranici určenou pro onemocnění chřipky.
Podrobněji: Znovu, promiňte, že se opakuji, bych toto vypracoval po konzultaci s odborníky (opět viz. bod č. 2). V případě, kdy by tato arbitrální hranice byla překročena, tak bych předem jasně specifikovaná opatření zpřísňoval (např. bych se posouval z roviny doporučení do roviny povinných restrikcí pro veřejnost). Pokud je mi známo, tak tato hranice pro COVID-19 stále nebyla stanovena! Musíme mít jasno v tom, kdy zde máme a kdy zde nemáme epidemii toho či onoho onemocnění. Medicína sice není exaktní věda, ale také to není holubník.
Bylo by toho samozřejmě mnohem víc, ale chtěl jsem uvést alespoň několik základních bodů.
Děkuji za pozornost a přeji pevné zdraví.

Tagy článku