Karlovy Vary/NEMOS: Skvělá spolupráce s krajem, Centrum praktického lékařství je společným úspěchem

29 / 06 / 2016

Jsou překvapivě místa, kde není slyšet pláč nad stavem zdravotnictví a finanční katastrofou, nevyhrožuje se umíráním neošetřených pacientů či hromadnými odchody lékařů a sester do zahraničí. Naopak - najdete tam zbrusu nová zařízení špičkové úrovně, s nejmodernějším vybavením a skvělou perspektivou pro mladé lékaře. A ti přicházejí, aby v týmové práci zdokonalili vlastní umění léčit, získali potřebné kvalifikace, nastartovali kariéru.  V Karlovarském kraji funguje velmi úspěšně spolupráce kraje a nestátního zařízení. Jedním z příkladů je nově otevřené Centrum praktického lékařství v Poliklinice NEMOS v Karlových Varech. CO je zatím? Na to jsme se zeptali Mgr. Jany Šperlové, jednatelky:

NEMOS zajišťuje významnou část zdravotní péče pro Karlovarský kraj. Jak byste vyhodnotila spolupráci územních správních institucí a nestátního, resp. soukromého zařízení? 

Spolupráce s orgány státní správy hodnotím velmi pozitivně a cením si toho. Denně komunikujeme se zdravotnickým odborem Karlovarského kraje, zdravotními pojišťovnami či s krajskou hygienickou stanicí. Úzce spolupracujeme i s vedením jednotlivých měst v regionu, je skvělé, že nám poskytují podporu a součinnost k našim novým projektům. Konkrétně jde například o zajištění bydlení pro naše lékaře a nyní pracujeme na dotaci pro rezidenční místo praktického lékaře v Karlových Varech.

Z více zdrojů a různých míst víme, že nemocnice a zdravotnická zařízení na Karlovarsku umí přilákat mladé lékaře. Je to dost výjimečné - co jim slibujete? 

Nám se to opravdu daří, jedním z příkladů je náš mladý dynamický tým v Centru praktického lékařství v Karlových Varech. Velmi akcentujeme vztahy na pracovišti a týmovou spolupráci. Naši lékaři spolu výborně spolupracují i mezioborově a podporují se. Dalším významným prvkem je kompletní saturace vzdělávacích potřeb našich lékařů, ale i ošetřovatelského personálu, včetně cestovného, stravného, ubytování a registračních poplatků vzdělávacích akcí. Víme, že systém vzdělávání zdravotnického personálu je u nás nastaven velmi kostrbatě a komplikovaně, proto se jim snažíme tuto cestu co nejvíce zjednodušit.

Otevíráte Centrum praktického lékařství v nově zrekonstruované Poliklinice NEMOS. Co všechno v něm nabídnete veřejnosti? 

Centrum praktického lékařství je v Karlovarském kraji zcela inovativní moderní projekt. Je to modulární systém ordinací praktických lékařů a specializovaných ambulancí zároveň. Díky přímé spolupráci jednotlivých obvodních lékařů se specialisty se o naše klienty staráme komplexně pod jednou střechou, nedochází tak k prodlevám mezi jednotlivými vyšetřeními a naši pacienti jsou stále v péči odborného zdravotnického personálu.

Primární péče je základním pilířem Polikliniky NEMOS, chystáme i další projekty, mj. Centrum rehabilitační a fyzikální medicíny, rentgenologické pracoviště či neurologické ambulance.

Co je v kraji nejvytíženější specializace, liší se intenzita poskytování lékařské péče třeba podle ročních období, sezón a podobně

Intenzita a oborová specializace poskytované lékařské péče se v průběhu roku samozřejmě liší. Na jaře trápí pacienty různé typy alergií, v letním období je více úrazů či kožních onemocnění, na podzim a v zimě řeší naši lékaři především chřipková onemocnění. Určit tedy jednoznačně nejvytíženější specializace nejde.

Přijímáte pacienty z přeshraničí nebo jiných států? 

Ano, naši lékaři jsou všichni velmi dobře jazykově vybaveni a poskytujeme zdravotnické služby na vynikající úrovni klientům hovořícím německy, anglicky a rusky.

Uvažujete o využití metod Tradiční čínské medicíny jako podpory léčby a prevence? 

Sledujeme všechny nové i alternativní trendy a poptávky našich klientů. Do budoucna tedy podporu metod Tradiční čínské medicíny nevylučujeme.

AUTOR: JAN HOVORKA

Mgr. Jana Šperlová je jednatelkou NEMOS Ambulance, které tvoří síť ordinací všeobecných praktických lékařů i ambulantních specialistů a zajišťuje komplexnost péče v tomto segmentu zdravotní péče v Karlovarském kraji. Do portfolia NEMOS Ambulance patři i nové Centrum praktického lékařství v Poliklinice Nemos či Stomatologické centrum NEMOS Olšanská v Praze.  

Jana Šperlová vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Psychosociální studia a lékařská etika. Přes deset let působila v softwarové společnosti Unicorn, kde zodpovídala za hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců. Pro zdravotnickou skupinu NEMOS pracuje od roku 2013. Má dvě dcery a mezi její koníčky patří rodina, kultura a provozování areálu Svatošky dětský ráj. 

 

NEMOS spustil unikátní projekt – Centrum praktického lékařství v nově zrekonstruované Poliklinice NEMOS v Karlových Varech

 Komplexní ambulantní zdravotní péče praktických lékařů a ambulantních specialistů, odborná a zobrazovacích vyšetření plus centrální recepce pro zajištění maximálního komfortu a informovanosti pacientů. Vše na jednom místě. To je Centrum praktického lékařství, které se dnes otevřelo pacientům v Karlových Varech v bývalé „zubní poliklinice“ KV DENT v Železniční ulici.

„Centrum praktického lékařství je v Karlovarském kraji zcela inovativní moderní projekt. Je to modulární systém ordinací praktických lékařů a specializovaných ambulancí zároveň. Díky přímé spolupráci jednotlivých obvodních lékařů se specialisty se o naše klienty postaráme komplexně pod jednou střechou, nedochází tak k prodlevám mezi jednotlivými vyšetřeními a naši pacienti jsou stále v péči odborného zdravotnického personálu,“ vysvětluje Mgr. Jana Šperlová, ředitelka Nemos Ambulance, do jejíhož portfolia centrum patří.

„Přímá komunikace zdravotníků a v případě potřeby rychlý sled specializovaných vyšetření přinese našim pacientům výrazně rychlejší a účinnější diagnostiku i léčbu a umožní jim rychleji se zařadit zpět do aktivního režimu,“ doplňuje výhody projektu MUDr. Jan Draský, vedoucí lékař Nemos Ambulance a dodává: „Samozřejmostí je v Centru praktického lékařství kompletní laboratorní diagnostika s přímou návazností na oddělení nemocniční lůžkové péče a chirurgické i ortopedické jednodenní chirurgie v Nemocnici Ostrov.“

Centrum praktického lékařství umístěné v prvním patře budovy tvoří celkem tři ordinace praktických lékařů, pracoviště rentgenové a ultrazvukové diagnostiky, odběrová místnostEKG. Jeho vzniku předcházela rozsáhlá rekonstrukce celé budovy a transformace bývalé zubní polikliniky v Polikliniku NEMOS.

Ve druhém patře polikliniky jsou umístěny ordinace zubních lékařů, nové projekty se chystají pro třetí patro. „Na podzim zde otevřeme centrum rehabilitační a fyzikální medicíny, s kompletním přístrojovým vybavením, zkušeným lékařem s atestací v oboru a týmem fyzioterapeutů poskytujících širokou paletu rehabilitačních metod. Kromě toho připravujeme i psychiatrickou ambulanci,“ avizuje MUDr. Draský.

Moderní přístup při poskytování komplexní zdravotní péče skupiny NEMOS prezentují i další plány ambulantní péče v Poliklinice NEMOS: „V blízké budoucnosti plánujeme rozšíření specializací o ty obory, které jsou na Karlovarsku komplikovaně dostupné a mají přímou návaznost na primární zdravotní péči, jedná se o ortopedii, gynekologii a neurologii. Dlouhodobější plány se budou odvíjet od aktuální situace ve zdravotnictví v Karlovarském kraji a potřeb našich pacientů,“ uvádí Jana Šperlová a uzavírá: „Klíčem k úspěchu společnosti NEMOS jsou zkušení odborníci a díky nim spokojení pacienti, kteří jsou pro nás prioritou. Tým zdravotníků Nemos Ambulance tvoří mladí lidé vyhledávaní pro svoji odbornost, aplikující moderní trendy ve zdravotnictví a vytvářející klientům takové prostředí, ve kterém se cítí komfortně.“

 

NEMOS Group:

Skupina NEMOS je poskytovatelem kvalitní a komplexní péče. Provozuje Nemocnici Sokolov, Nemocnici Sušice, sítě lékařských ambulancí Nemos Ambulance v Karlovarském kraji a je vlastníkem Nemocnice Ostrov, Polikliniky NEMOS v Karlových Varech či Oční kliniky NEMOS v Sokolově.

NEMOS Ambulance:

Nemos Ambulance tvoří síť ordinací všeobecných praktických lékařů i ambulantních specialistů v Karlovarském kraji. Do portfolia Nemos Ambulance patří Poliklinika NEMOS s Centrem praktického lékařství či Stolamtologické centrum Olšanská v Praze.

jana sperlova NEMOS1