Čínské nemocnice a tradiční medicína. Zkušenosti, střípky a inspirace

17 / 04 / 2017

V posledních letech roste zájem o Tradiční čínskou medicínu (TCM) nejen ve stínové oblasti českého zdravotnictví. Díky mezivládním projektům začínají fungovat “pevné body”, především Česko-čínské centrum TCM ve FN Hradec Králové (partnerský projekt s nemocnicí Shuguang v Šanghaji). Zvolna se tak TCM stává součástí nabídky podpory a doplnění moderní medicíny i u nás.

 

Na naší cestě po nemocnicích v Pekingu, Šanghaji a dalších místech jsme zaznamenali fakta, která se u nás, ani na jedné straně diskuze, moc nezdůrazňují. Možná by kritikům podobná mise pomohla k objektivnějšímu hodnocení. Nejde nám teď o adoraci jednoho či druhého postoje k metodám. Osobně jsme navštívili místní zdravotnická zařízení, mluvili s lékaři i manažery, novináři i pacienty. Jaká jsou naše zjištění?

 

Tradiční čínská medicína

 

Tak především, nemocnice v ČLR nejsou založené výhradně na “šamanské” péči. Zhruba 80% je stejných jako u nás, tzv. moderních, západních. Mají však svá vlastní doplňková oddělení, kde léčbu metodami a technologiemi TCM, v návaznosti na předchozí vyšetření a léčbu, ordinují.

 

Specializované nemocnice TCM v Pekingu a Šanghaji jsou největší a zaměřené převážně na uvedené tradiční, leč modernizované postupy. Najdete v nich samozřejmě všechna zařízení, která znáte odjinud - laboratoře, rentgen, CT a další. Vysoce vzdělaný personál vede léčbu kontrolovanou počítačovým registračním systémem. Ten začíná u příjmu pacienta (resp. jeho vstupu do prostoru nemocnice), přijetím v ordinaci, záznamem diagnózy a sledováním aplikované léčby. Jedná se převážně o akupunkturu, masáže tui-na a herbální medicínu (byliny).

 

Posledně jmenovaná metoda a její technologie je velmi přísně sledovaná. Suroviny, nebo přesněji výchozí formy přípravků z bylin, jsou pečlivě tříděny, váženy a odměřovány přímo v nemocnici. Každý pacient je vnímán individuálně, přes počítačovou registraci je jeho osobní recept připraven již v době jeho návštěvy, a kompletní medikaci si po diagnóze a vyšetření vyzvedne na jméno při odchodu.

 

Nemocnice jsou velmi moderně zařízené i z hlediska interiéru, včetně kaváren s globálními značkami kávy. To jistě není nejdůležitější, je to jen příspěvek k celkové atmosféře. Nicméně našince zarazí právě ta. Nikde nenarazíte na neochotu, nepříjemné či přezíravé jednání. A to i přes to, že denně jsou v ordinacích a čekárnách tisíce lidí. Lékaři a terapeuti mají ordinace otevřené, mile komunikují i s čekajícími, ani menší prostory nepůsobí stísněně a odcizeně.

 

Jsou věci, které stojí velké peníze, musí se obnovovat a modernizovat. Součástí nemocnic TCM jsou i nejmodernější technologie, nebo hospitalizační oddělení, emergency, farmakologická zařízení, logistika. Na druhé straně je něco, co je zdarma a ani nejde koupit - všude zaregistrujete empatii, ohleduplnost, toleranci a ochotu.

 

Šamani a podvodníci? Ale ne. Profesoři, lékaři, praktici, zdravotní sestry a profesionalita. Inspirace.