ZP MV: Kolik lidí v ČR prošlo koronavirovou infekcí? A jsou poté imunní?

ZP MV: Kolik lidí v ČR prošlo koronavirovou infekcí? A jsou poté imunní?
foto: zpmv.cz/ZM MV logo
03 / 03 / 2021

Data se právě sbírají, už 15 tisíc lidí se zapojilo do monitoringu protilátek. Nechte se taky testovat!

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

 

„Příspěvkem na testování v rámci studie chceme podpořit ty klienty, kteří se o své zdraví starají a zajímají se o to, jak na tom jsou s protilátkami proti koronaviru. Zároveň tím chceme podpořit samotnou studii, protože odbornou interpretaci takto získaných dat považujeme za celospolečensky nesmírně důležitou informaci,“ říká generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra MUDr. David Kostka, MBA.

 

Přínos pro účastníky studie spočívá v tom, že se při prvním testu dozvědí, jestli už koronavirovou infekcí prošli, a získají údaj o množství protilátek, které v důsledku prodělané infekce aktuálně mají. Výsledek prvního testu budou moci po půl roce porovnat s výsledkem druhého testu a po roce s výsledkem třetího testu. Uvidí, jestli jim hladina protilátek, které je chrání před covidem, klesá, nebo naopak stoupá. A také uvidí, jaký vliv na ni mělo případné očkování.

 

Do sérologické studie, probíhající od října loňského roku, se přihlásilo už 15 tisíc lidí, ale aby studie byla reprezentativní, je třeba přinejmenším dvojnásobného množství účastníků. Do výzkumu je zapojeno na 190 laboratoří po celé ČR, které zastřešuje Asociace laboratoří QualityLab. Odborným garantem je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Centrum poskytlo řešitelům projektu svoji biobanku, která umožňuje uložení a další výzkum vzorků.

 

Studie se zaměřuje na paměťové protilátky IgG, tedy na ty, které se v krvi vytvářejí až po několika týdnech od počátku infekce, tj. po odeznění akutní infekce. Paměťové protilátky jsou strážci vyslaní naším imunitním systémem, aby nás před koronavirem nadále hlídali a chránili. Jejich úkolem je každého případného nového vetřelce v těle odhalit a zneškodnit. Tyto specifické protilátky v krvi zůstávají přinejmenším několik měsíců, pravděpodobně i déle. To je právě předmětem výzkumu. Získaná data by měla mimo jiné pomoci lépe odhadnout skutečný podíl populace, která koronavirovou infekci prodělala, a dobu, po kterou je člověk vůči infekci imunní. Ukáže se, jak dlouho protilátky v organismu přetrvávají, což podle prof. Thona záleží i na tom, zda se daný člověk setkal s infekcí opakovaně.

 

Do studie se může přihlásit každý občan starší 18 let, který v průběhu tří týdnů před odběrem krve netrpěl žádnými akutními příznaky typickými pro covid-19. Jeden test vyjde zájemce na 600 Kč, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR hradí svým klientům 500 Kč za každý odběr, celkem tedy 1 500 Kč. Ředitel pojišťovny v podcastu zde vyjádřil přesvědčení, že by se pro účast na studii mohlo podařit získat až 30 tisíc lidí. Seznam laboratoří, kde se lze na testování objednat, najdete na webu: www.qualitylab.cz.

 

Jak interpretovat výsledek testu (zdroj: qualitylab.cz)

Pokud je výsledek testu negativní: Buď jste se s virem ještě nesetkali, anebo jste se s infekcí v minulosti setkali, ale váš imunitní systém si přesto sérové dlouhodobé specifické ochranné protilátky proti onemocnění covid-19 nevytvořil. Možnost, že byste byli aktuálně (v době testování) virem infikováni, není tímto testem vyloučena. Negativní test také znamená, že nejste očkovaní.

Pokud je výsledek testu pozitivní, tj. ochranné protilátky IgG jsou v krvi přítomny: Znamená to, že jste onemocnění prodělali, ale jeho akutní fáze už odezněla, a proto z onemocnění nemusíte mít obavy. V takovém případě je doporučeno informovat o výsledku testu praktického lékaře. A je tu ještě druhá možnost, proč vám vyšel pozitivní výsledek – že máte protilátky v důsledku očkování.


 

www.zpmv.cz

Tagy článku