Změna orgánů společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

08 / 07 / 2016

Valná hromada Pojišťovny VZP, a. s. (PVZP) rozhodla o změně členů ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti.

Aplikace nového regulatorního režimu Solvency II si vyžádala změny ve statutárních a dozorčích orgánech PVZP. Do nového tříčlenného představenstva míří členové dosavadního top managementu, zástupci jediného akcionáře VZP ČR obsadí novou pětičlennou dozorčí radu. Česká národní banka již vyjádřila se změnou souhlas.

Po předchozím souhlasu ČNB rozhodla valná hromada VZP ČR reprezentovaná ředitelem VZP ČR Zdeňkem Kabátkem o složení nového představenstva a dozorčí rady své dceřiné společnosti PVZP.

Do představenstva zamíří Robert Kareš, Halina Trsková a Pavel Ptáčník, dozorčí radu obsadí Petr Honěk, Radomíra Jahodářová, Jiří Mrázek, Aleš Zbožínek a Petr Nosek.

Téhož dne se rovněž konalo první zasedání nového představenstva, které si zvolilo Roberta Kareše jako svého předsedu a Halinu Trskovou jako místopředsedkyni. Robert Kareš současně ukončil svoje mnohaleté angažmá jako výkonný ředitel společnosti.

Robert Kareš působí v řídících funkcích v pojišťovnictví v rámci VZP ČR a PVZP přes dvacet let, za celou dobu tato činnost vykazovala kladný hospodářský výsledek. Spoluzakládal komerční pojištění ve VZP ČR, byl zodpovědný za založení PVZP a převod pojistného kmene, devět let byl výkonným ředitelem PVZP. Za dobu jeho působení ve funkci výkonného ředitele navýšila společnost základní kapitál z původních 60 mil. Kč na 291 mil. Kč, rozšířila produktové portfolio, vyplatila VZP ČR na dividendách částku 122 mil. Kč a zásadním způsobem zvýšila svou hodnotu. Robert Kareš vystudoval mezinárodní vztahy, pojištění a zajištění v zahraničí, v současné době ještě studuje finanční management a strategické řízení financí. V novém představenstvu bude zodpovědný v I. linii za interní a externí komunikaci, korporátní PR, právní službu, zajištění a likvidaci pojistných událostí.

Halina Trsková působí v pojišťovnictví v rámci PVZP od roku 2008, nejdříve jako zástupkyně ředitele finančního odboru a hlavní účetní, následně jako ředitelka odboru obchodu a marketingu, byla zodpovědná za implementaci Solvency II. Halina Trsková má vynikající znalosti principů pojistné matematiky, řízení rizik, účetnictví, controllingu a interního auditu. Vystudovala ekonomii, pojišťovnictví a řízení rizik. Bude zodpovědná v I. linii za obchod a marketing, tvorbu a správu pojistných produktů.

Pavel Ptáčník působí v pojišťovnictví v rámci PVZP od roku 2004, od roku 2008 v pozici finančního ředitele. Pavel Ptáčník se podílel na implementaci Solvency II v PVZP. Má zevrubné znalosti v oblasti finančního řízení, účetnictví, controllingu, pojistné matematiky, řízení rizik a reportingu. Pavel Ptáčník vystudoval podnikovou ekonomii a účetnictví. Bude zodpovědný v I. linii za finance, účetnictví, controlling, reporting, IS & IT.

Pojišťovna VZP, a. s. je univerzální neživotní pojišťovna. Od roku 1994 byla součástí VZP ČR, po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 působí samostatně. Poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty. Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. V roce 2015 dosáhla předpisu pojistného ve výši 431,2 mil. Kč, v dubnu 2016 navýšila základní kapitál na 291 mil. Kč.

Zdroj: www.pvzp.cz

Unknown-3