Zlínský kraj: RADNÍ SCHVÁLILI ZÁMĚR NA ROZŠÍŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

15 / 10 / 2016

img-7779 znacka01Chystaný projekt počítá s nástavbou stávajícího objektu ZZS ZK na zlínském Peroutkově nábřeží. Ta bude obsahovat výcvikovou a vzdělávací místnost až pro 80 osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér, výcvikovou počítačovou místnost, exteriérový výcvikový prostor, skladové prostory, zázemí pro školitele i provozní zázemí.

Celkové náklady dosáhnou 35 milionů korun. Realizace projektu je podmíněna získáním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Projektová žádost o poskytnutí dotace bude podána do konce ledna 2017.V případě úspěšné realizace projektu se jeho dokončení předpokládá v dubnu roku 2018.

Zlínský kraj, který je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, v posledních letech postavil několik nových výjezdových základen záchranky na svém území (viz tabulka níže). Dokončením základny v Suché Lozi bylo zajištěno úplné pokrytí území kraje záchrannou službou v požadovaném dojezdovém časovém limitu (20 minut). Kromě výstavby nových výjezdových základen kraj myslí také na modernizaci těch stávajících. Zahájena již byla například přístavba garáží na výjezdové základně ve Valašském Meziříčí, díky které zde dojde k rozšíření základny o tři garážová stání i souvisejícího provozního zázemí. Mimo to kraj významné prostředky investuje také do obměny vozového parku, zdravotnických přístrojů i modernizace komunikačního systému operačního střediska krajských záchranářů.

Co se týče oblasti zdravotnictví, krajská rada na svém jednání schválila také zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací spočívajících v přístavbě a rekonstrukci budovy N v Kroměřížské nemocnici, kde bude umístěno dialyzační středisko. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle projektové dokumentace stanovena ve výši 46,658 milionu Kč včetně DPH. Akce je financována z rozpočtu Zlínského kraje.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – významné realizované investice v posledních letech

Zdroj: kr-zlinsky.cz