Zlínský kraj ocenil pracovníky ve zdravotnictví

12 / 11 / 2015

Slavnostní ocenění vítězů ankety „Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje“ se uskutečnilo 12. listopadu v Baťově vile ve Zlíně. Třem lékařům a dále třem jednotlivcům v kategorii „nelékařský zdravotnický personál“ předali ocenění spojené s finančním darem nejvyšší představitelé Zlínského kraje. Sedm dalších osobností bylo vyznamenáno za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb.

„Ve Zlínském kraji pracuje ve zdravotnictví přes deset tisíc pracovníků různých oborů a profesí. Ocenění za péči o zdraví občanů si zaslouží mnozí z nich. Nejen lékaři v přímé péči, ale i zdravotní sestry a lidé souvisejících profesí, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, jsou nezastupitelní v povolání, které je krásné, avšak současně i nesmírně náročné. Velmi nás těší to, že v letošním roce předložila řadu návrhů pacientská veřejnost,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za zdravotnictví, pod jehož záštitou byla anketa vyhlášena.

Screenshot 2015-11-12 20.05.35

V kategorii „lékař“ byli oceněni MUDr. Jaroslav Sankot, primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.; MUDr. Ivan Pár, primář otorinolaryngologie Kroměřížské nemocnice a.s. a MUDr. Tomáš Janečka, primář ortopedického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

V kategorii „nelékařský zdravotnický personál“ byly oceněny tři ženy: Milada Březinová, sanitářka z jednotky ARO-Následné intenzivní péče Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; Bc. Klára Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a Zlatuše Mihalová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Všech šest výše jmenovaných zdravotníků získalo ocenění spojené s finančním darem.

Kromě toho odborná komise rozhodla o udělení čestných ocenění za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, které obdrželi: MUDr. František Zábranský, CSc., emeritní primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; MUDr. Jiří Boháč, privátní odborný lékař v oboru psychiatrie; MUDr. Pavel Bednařík, lékař interního oddělení Uherskohradišťské nemocnice; Bc. Milena Fusková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.; Ing. Mgr. Radana Uhýrková ze střediska Zdravotnické záchranné služby ve Vsetíně; Daniela Saňáková Třísková z Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně a Stanislava Košutová, zdravotní sestra Dětského domova Zlín – Lazy.

Všem těmto zasloužilým zdravotníkům přišli osobně poblahopřát i další členové krajské rady: statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, radní Taťána Valentová Nersesjan, Ladislav Kryštof, Petr Navrátil a Jaroslav Kučera.

Během slavnostního ceremoniálu v Baťově vile vystoupila Helena Čermáková, herečka Městského divadla Zlín, držitelka Ceny Thálie, která zazpívala šansony za klavírního doprovodu Josefa Ručky.