Zlín: Profesor Jaroslav Rybka oceněn Stříbrnou pamětní medailí Senátu

30 / 09 / 2015

Stříbrnou pamětní medaili Senátu obdržel profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., dlouholetý lékař zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) a mezinárodně uznávaný lékař specializující se na diabetologii a vnitřní lékařství. Ocenění převzal 25. září 2015 v Praze při příležitosti Dne české státnosti od předsedy Senátu PČR Milana Štěcha. 

Screenshot 2015-06-10 10.03.40

„Profesor Rybka pracoval v Baťově nemocnici nepřetržitě úctyhodných 55 let. Po celou dobu předával své odborné zkušenosti desítkám lékařů a lékařek a mnozí se stali jeho velmi dobrými nástupci. V roce 1970 se stal přednostou interní kliniky KNTB a v této funkci pracoval až do konce roku 2001. Patří k předním odborníkům interní medicíny a jako diabetolog je uznáván nejen v České republice, ale i ve světě. Ocenění si plně zaslouží, je také poctou pro naši nemocnici,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.

Profesor Rybka patří k zakladatelským postavám české diabetologie. V roce 1983 inicioval jako první v Evropě programové řešení péče o diabetiky. Tento Národní diabetologický program Rybka také koordinoval. V roce 1988 bylo jím řízené pracoviště interního oddělení jmenováno Světovou zdravotnickou organizací Spolupracujícím centrem pro studium diabetu. Od roku 1985 se Rybka jako hlavní investigátor účastnil desítek mezinárodních klinických studií. Je členem Americké diabetologické asociace, Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace, členem redakčních rad řady mezinárodních a českých odborných časopisů. Za svou práci byl oceněn Rytířským řádem "Pro Merito Melitensi", Medailí Slovenské geriatrické společnosti nebo Cenou České internistické společnosti.

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum. Letos pamětní medaile udělil Senát už počtvrté a senátoři ocenili 17 osobností.