Zlín: O činnost radiační onkologie KNTB byl mezi lidmi značný zájem

07 / 11 / 2014

Radiační onkologie zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), dnes v odpoledních hodinách uspořádala v prostorách svého pracoviště ve 21. budově areálu nemocnice Den otevřených dveří. Připojila se tak k Mezinárodnímu dni fyziků v medicíně, který letos poprvé vyhlašuje International Organization for Medical Physics (IOMP) ve spolupráci s Českou společností fyziků v medicíně (ČSFM). Na akci pozvala své pacienty, jejich příbuzné, zaměstnance KNTB a studenty gymnázií.

„Akci jsme zorganizovali k propagaci profese lékařského fyzika. Chceme informovat o jeho práci a odpovědnosti při lékařském ozáření. Radiologický fyzik se podílí na diagnostice, radioterapii, nukleární medicíně. Hlavně naše pacienty, jejich příbuzné, ale také zaměstnance nemocnice chceme seznámit s prací této profese. Oslovili jsme také studenty gymnázií s cílem, že třeba někoho tato profese zaujme a v budoucnu rozšíří řady fyziků. Těch je totiž stále málo,“ sdělila Beáta Kašpárková, radiologická fyzička Onkologického centra KNTB.

Zájemci se mohli podívat na pracoviště lineárního urychlovače, brachyterapie, rentgenu Gulmay. Zdravotníci jim ukázali, jak se plánuje léčba. Návštěvníkům se věnoval fyzik oddělení, který je pracovištěm provedl, informoval o provozu a odpověděl na dotazy.

Ze zlínského gymnázia v Lesní čtvrti přišlo na prohlídku přes 30 studentů a studentek. „Vedení školy nás o této možnosti informovalo. Zajímá mne to, protože chci studovat medicínu,“ řekl Matouš Žáček, který jako ostatní studující přišel na Den otevřených dveří ve svém volnu.

Pracoviště radiační onkologie slouží k léčbě nádorových i nenádorových onemocnění.     Radiologický fyzik odpovídá za správné fyzikální parametry ozařovačů – tím zabezpečuje správné ozáření cílového objemu. Vyrábí ozařovací pomůcky, v součinnosti s radiačním onkologem připravuje a ověřuje ozařovací plány, zabezpečuje radiační ochranu na pracovišti.

Na všech ozařovačích v KNTB podstoupí ročně léčbu cca 1500 pacientů.

Zdroj: kntb.cz

OC-IMG_2096