Zlín: Lékaři neurochirurgie KNTB učili polské kolegy novou operační techniku

24 / 03 / 2015

Novou operační techniku MIDLF, tzv. středočarovou mezitělovou fůzi, učili neurochirurgové zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), kolegy z Polska. Jedná se  o operační léčbu degenerativního onemocnění bederní páteře. Během kurzu, který se uskutečnil v závěru minulého týdne, byli polští kolegové první den seznámeni s diagnostikou a indikačními kritérii pro tento typ operace. Poté se účastnili přímo na operačním sále dvou operací, které prováděl tým neurochirurgů KNTB pod vedením primáře Michala Filipa.

„Výuky se zúčastnili dva polští neurochirurgové: primář Robert Koper a lékař Maciej Radek. Na sále se seznámili s novou operační technikou v praxi. Během asistence u těchto výkonů si ověřili prakticky její výhody, ale i některá úskalí. Polští kolegové ocenili hlavně tuto praktickou část kurzu. Nový typ operace se jim  líbil a jsou rozhodnuti jej co nejdříve použít na svých pracovištích ve prospěch svých pacientů v Polsku,“ sdělil primář Filip.

Operační léčba degenerativního onemocnění bederní páteře byla do klinické praxe uvedena v roce 2011 v USA. Neurochirurgie KNTB Zlín jako první v ČR ji  začala využívat od prosince 2013.

„Mezi výhody této metody patří  menší operační přístup a nový bezpečnější způsob aplikace  šroubů do obratlových těl. To vše, obecně řečeno, umožňuje pacientovi rychlejší návrat do aktivního života,“ doplnil primář Filip.

Neurochirurgické oddělení KNTB je od roku 2007 výukovým centrem v miniinvazivních operačních technikách páteře pro střední a východní Evropu. Operační kurzy zaměřené na tuto tematiku provádějí zlínští neurochirurgové v KNTB nebo jsou zváni na pracoviště v ČR i v zahraničí, kde se chtějí tyto operační techniky naučit.

Zdroj: kntb.cz

2-MID_perop.2