Zlín: Dětské oddělení KNTB slaví 80 let

26 / 04 / 2017

Oficiální první dětské oddělení Krajské nemocnice T. Bati bylo založeno před 80 lety, tedy v roce 1937. Péče o děti do té doby probíhala pouze na interním oddělení.

Vůbec prvním pediatrem ve zlínské nemocnici byla od roku 1934 MUDr. Arnoštka Ripková. Starala se o novorozence a věnovala preventivní péči – očkování i školním lékařským prohlídkám. Po založení dětského oddělení v roce 1937 se první primářkou stala MUDr. Jarmila Salaquardová, která na její péči navázala. Po dalších deseti letech převzal primariát MUDr. Bohumír Dokulil. Zkušenosti načerpal v Dětské nemocnici Brno a dokázal je ve Zlíně využít. Tehdejší bouřlivý vědecký vývoj přinesl řadu novinek, které úspěšně aplikoval do praxe. Přispěl také k rozvoji sítě praktických lékařů pro děti a dorost ve Zlínském kraji stejně jako k rozšíření lůžkového fondu v nemocnici. Jeho blízkým spolupracovníkem byl MUDr. Tomáš Valoušek, který v roce 1974 MUDr. Dokulila vystřídal ve funkci primáře a navázal na jeho práci. Výrazně se zasloužil o vznik a rozvoj odborných ambulancí a založení novorozenecké JIP.

Po roce 1989 se primariátu na dětském oddělení ujal MUDr. Petr Pešák a vedl ho neuvěřitelných 22 let. Vznikla pediatrická JIP s výborným přístrojovým vybavením, oddělení se začalo jako jedno z prvních v ČR věnovat prenatální UZ diagnostice, což se ve Zlínském kraji projevilo významným snížením úmrtí na vrozené srdeční vady. Nemocnice investovala do nových prostor, zavedly se moderní metody.

V současné době vede dětské oddělení v KNTB MUDr. Lucie Svitálková. „Naše oddělení je s 65 lůžky největší pediatrické lůžkové zdravotnické zařízení v kraji. Jako jediní v kraji jsme schopni provádět gastroskopie a kolonoskopie i dětským pacientům. Lékaři našeho oddělení se aktivně účastní národních i mezinárodních vzdělávacích akcí a přispívají tak ke zkvalitňování péče o dětské pacienty u nás i na Slovensku.“ Nutno dodat, že dětští lékaři z KNTB také každoročně pořádají ojedinělou akci - Festival kazuistik v Luhačovicích. Letos se ho zúčastní přes 600 pediatrů z celé České republiky i ze Slovenska.

V rámci oslav 80. výročí založení dětského oddělení KNTB předá zlínský primátor MUDr. Miroslav Adámek Ocenění primátora města Zlína emeritnímu primáři MUDr. Tomáši Valouškovi, který letos oslaví 95. narozeniny.

preddetskymoddelenimvlete2