Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 bude od 24. 8. vyřazeno Španělsko. Po návratu z něj bude potřeba negativní test, nebo nástup do karantény

Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 bude od 24. 8. vyřazeno Španělsko. Po návratu z něj bude potřeba negativní test, nebo nástup do karantény
foto: Archiv redakce/Logo MZ
14 / 08 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19.

S účinností od pondělí 17. srpna nedochází k zásadním změnám. S účinností od 24. srpna bylo ze seznamu vyřazeno Španělsko. Při návratu ze Španělska po 24. srpnu tak bude nutné nechat se otestovat na COVID-19, nebo nastoupit do karantény. Nová pravidla budou mít také zaměstnavatelé pracovníků z Belgie a Malty.

 

Od pondělí 17. srpna 2020 dochází ke změnám pouze u povinností, které mají zaměstnavatelé zahraničních pracovníků. Nově bude nutné vyžadovat test po příjezdu zaměstnanců z Belgie a Malty. Tato povinnost trvá v případě příjezdu zaměstnanců z Bulharska, Lucemburska a Španělska. Opatření se už naopak nebude týkat Portugalska a Švédska

 

Toto pravidlo platí rovněž pro země neuvedené na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (většina zemí mimo EU). Týká se i státních příslušníků, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a na pracoviště daného zaměstnavatele. Výjimku pak tvoří osoby, které Českou republikou pouze projíždí a nezdrží se tady déle než 12 hodin.

 

Nutnost mít negativní test na COVID-19 ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází. Další zhodnocení epidemiologické situace bude provedeno za týden.

 

Od pondělí 24. 8. 2020 dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR.

 

Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb. A to s výjimkou cest do zaměstnání, pohybu v zaměstnání, cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti, cest k výkonu podnikatelské nebo obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště a účasti na pohřbu. Neplatí ale, že by osoby vracející se ze Španělska nemohly využívat hromadnou dopravu a taxi službu.

 

V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

 

Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z autonomního společenství Kanárské ostrovy. Povinnost jít na test nemají také osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin a děti mladší pěti let.


I nadále platí doporučení, která Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro pobyt v přímořských oblastech.


Všichni občané by měli:

1.       vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),

2.       dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,

3.       používat roušku při cestování hromadnou dopravou,

4.       dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou,

5.       pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat.

 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde. Další informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Tagy článku