Zdravotnická skupina EUC rozšiřuje spektrum své péče

Zdravotnická skupina EUC rozšiřuje spektrum své péče
foto: Archiv redakce/logo euc
04 / 06 / 2020

V roce 2019 konsolidovala EUC celou širokou zdravotnickou skupinu pod jednu webovou platformu www.euc.cz. Přes ni mají klienti přístup ke všem službám v oblasti ambulantní a elektivní operativní péče, k širokému spektru diagnostiky i k lékárenským a laboratorním službám. Od 1. ledna 2020 reprezentuje prémiovou péči skupiny výhradně značka Canadian Medical.

Zdravotnickou skupinu EUC tak nyní tvoří napříč Českou republikou 26 klinik (včetně 9 prémiových), 11 mamocenter, 23 lékáren a 11 laboratoří. Nedílnou součástí zdravotnických zařízení je i Virtuální klinika EUC, kterou už nyní využívají tisíce klientů měsíčně.


Obrat zdravotnické skupiny EUC se zvýšil meziročně o 6 % a v roce 2019 dosáhl 3,676 miliard korun. Zdravotnická skupina EUC zahrnuje společnosti EUC a.s., které zajišťují činnosti související s poskytováním zdravotní péče, a EUC Real Estate a.s., jež vlastní a provozuje nemovitosti využívané k provozování této zdravotní péče.

V roce 2019 jsme investovali 202 milionů korun do našich zdravotnických provozů včetně budov,”konstatuje Václav Vachta, generální ředitel a předseda představenstva EUC, a dodává: „Zrekonstruovali jsme mamocentrum v Českých Budějovicích, které patří k největším v České republice, a
nově zprovoznili mamocentrum v Olomouci. Začátkem roku 2020 pak spustila svoji činnost Centra sportovní medicíny na našich klinikách v Liberci a Ústí nad Labem. Mamocentrum v Pardubicích se přestěhovalo do nových prostor. Loni jsme posilovali i primární péči a otevřeli nové odborné ambulance. V Plzni to byla například ambulance endoskopická a proktologická, ve Zlíně urologická, v Praze diabetologická a řada dalších v rámci celé zdravotnické skupiny.

Jeden z hlavních projektů EUC, Virtuální klinika, byl spuštěn v srpnu 2019. `Virtuální kliniku dnes využívají tisíce klientů měsíčně. Na to, abychom všechny zájemce o vyšetření v ní uspokojili, jsme se důkladně připravovali. Proto nás nezaskočila ani koronavirová pandemie z letošního března a mohli jsme zájemcům poskytnout plnohodnotnou lékařskou péči v bezpečí a pohodlí jejich domova,` upozorňuje dále Václav Vachta a doplňuje: `Postupně navazujeme spolupráci se zdravotními pojišťovnami a se zaměstnavateli. Na český trh přinášíme prostřednictvím Virtuální kliniky best practice ze Skandinávie, kde distanční lékařská péče již roky dobře a spolehlivě funguje.`


V roce 2019 se rozběhl také Disease Management Program. Jde o projekt, který zejména prostřednictvím digitálních nástrojů a metodické podpory systémově pomáhá lékařům s diagnostikou a péčí o chronicky nemocné. Díky novým funkcím v ambulantním softwaru EUC pomáhá lékaři aktivně vyhledat rizikového pacienta, včas ho diagnostikovat, léčit podle doporučených postupů a dlouhodobě ho sledovat. Jednotné léčebné postupy v rámci péče o chronicky nemocné v tomto programu jsou v ordinacích EUC sjednocujícím standardem. Václav Vachta k tomu uvádí: `V současné době je od počátku spuštění do Disease Management Programu zařazeno téměř tři a půl tisíce pacientů s diagnózami diabetes mellitus, arteriální hypertenze, dyslipidémie nebo prediabetes. Do programu se postupně zapojují všechny EUC ordinace praktických lékařů, internistů a diabetologů.


Aktuálně již s programem v rámci péče o chronické pacienty pracuje 48 lékařů. Program se podařilo velmi úspěšně nastartovat i díky velké podpoře zdravotních pojišťoven, které takto systematicky vedenou péči o
chronicky nemocné bonifikují.“


Zdravotnická skupina EUC plánuje v roce 2020 investovat přibližně 262 milionů Kč. Z toho bude směřovat 34 % do budov, 44 % do přístrojů a vybavení, 22 % do IT a technologií. V letošním roce se chceme významně zaměřit na jednodenní péči na lůžku a rozvoj telemedicínských služeb,` uzavírá Václav Vachta.

 

Skupina EUC:

 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2019 investovala 858 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 26 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 11
mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči 1 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v
celkovém objemu 1,4 miliardy korun.

Vice na www.euc.cz

Tagy článku