Zdravotní sestra Vítkovické nemocnice vyvinula pokrokovou aplikaci pro snadnou komunikaci lidí po mozkové příhodě

27 / 02 / 2017

Ostrava, 27. února 2017: Řeč je jedním z významných prostředků lidské komunikace a pro většinu z nás je běžnou samozřejmostí. V některých případech ale mohou být řečové schopnosti člověka omezeny, například úrazem či nemocí. Díky aktivitě jedné ze zdravotních sester Vítkovické nemocnice v Ostravě, která je členem skupiny AGEL, však lidé ani v těchto případech nemusí zoufat. Staniční sestra neurologického oddělení Bc. Eva Haxha totiž spolu s týmem odborníků ze společnosti Famiredo vyvinula speciální aplikaci pro tablety a chytré telefony, která umožňuje komunikaci pacientů s řečovým hendikepem i beze slov – za pomocí piktogramů a doteků na displeji.aplikace vitkovice

Aplikace založená na komunikaci pomocí jednoduchých obrázků a doteků prsty je určena především pro vstupní ošetřovatelské zhodnocení pacientova stavu a komunikaci ohledně jeho základních potřeb a obtíží. „S pacienty s poruchou řečové komunikace se na neurologickém oddělení setkávám dnes a denně. Získávání plnohodnotných informací v rámci vstupního sesterského posouzení je u nich mnohdy velmi těžké, často nedostatečné a neúplné. Přitom právě takové posouzení je pro kvalitu a kontinuitu poskytované ošetřovatelské péče velmi důležité,“ vysvětluje Bc. Eva Haxha, staniční sestra neurologického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, která vývoj a vznik počítačové aplikace pro komunikaci lidí s poruchou řeči osobně iniciovala.

„Zatímco u pacientů, u kterých není řeč jakkoliv omezena, trvá odebrání anamnézy okolo 20 až 30 minut, u osob s řečovým omezením trvá stejný proces až hodinu. Použití aplikace čas u takto handicapovaných osob výrazně zkracuje zhruba na třetinu,“ doplňuje staniční sestra s tím, že dalším významným benefitem je fakt, že pacienti s poruchami řeči nejsou vystavování stresu a nekomfortním situacím. „Stávalo se, že pacienti, kteří nemohli mluvit nebo například trpěli koktavostí, se při komunikaci se sestřičkou kvůli psychickému bloku úplně „zasekli“ a neřekli vůbec nic. Takové situace jsou naštěstí minulostí,“ uvádí Bc. Haxha, které se nápad ohledně vzniku speciální aplikace přitom zrodil v hlavě již během studií.

„Jedině efektivní posouzení pacientova stavu a dostatečná komunikace umožňuje, aby ošetřovatelská péče reagovala na všechny potřeby nemocného. To jsem si dobře uvědomovala už při studiu na Slezské univerzitě v Opavě a nakonec jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat i svou bakalářskou práci. V ní jsem shrnula úskalí komunikace s pacienty s poruchami řeči, ale také navrhla možné řešení – vytvoření aplikace pro dotykové chytré telefony a tablety,“ popisuje Bc. Eva Haxha.

Teoretickou myšlenku pak staniční sestra proměnila v realitu v minulém roce, kdy spolu s programátory vytvořila reálnou aplikaci pro systém Android, která je volně ke stažení a zjednodušuje práci jak zdravotním sestrám, tak například i lidem, kteří se starají o své nemocné blízké v domácích podmínkách. Stažení aplikace s názvem „Dotazník – posouzení zdraví“ přitom není pro zájemce nijak zpoplatněno a je možné bez omezení na adrese //play.google.com/store/apps/details?id=com.famiredo.hquiz.

„Aplikace zahrnuje 11 komunikačních oblastí modelu Marjory Gordonové „Funkční typ zdraví“, které umožňují celkové posouzení zdravotního stavu pacienta. Výjimečnost aplikace spočívá přitom v tom, že umožňuje získat opravdu komplexní informace způsobem, který je jednoduchý pro zdravotníky i pacienty,“ shrnuje Bc. Eva Haxha s tím, že doposud využily aplikaci jen ve Vítkovické nemocnici v Ostravě desítky pacientů s poruchou produkce řeči a další více než stovka zájemců si aplikaci již stáhla volně z internetu.