Zástupci z čínské provincie Anhui zavítali v rámci návštěvy Ústeckého kraje do Krajské zdravotní

25 / 08 / 2016

logo-kz_male

 

Představitelé partnerské provincie Anhui z Čínské lidové republiky v rámci dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje zavítali 25. srpna do Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Čínští politici a manažeři si prohlédli špičkové pracoviště Kliniky urologie a robotické chirurgie a její školicí centrum, akreditované ke vzdělávání operatérů pro střední a východní Evropu, a mj. zavítali i na heliport Masarykovy nemocnice.

„Jsem velice rád, že vedení Krajské zdravotní přijalo návštěvu Ústeckého kraje z provincie Anhui a umožnilo ji nahlédnout na své špičkové pracoviště. Tímto bych chtěl všem poděkovat,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Těší mě, že vás v rámci spolupráce s Ústeckým krajem mohu přivítat v Krajské zdravotní, respektive v ústecké Masarykově nemocnici, která je největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic,“ přivítal čínskou delegaci Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., před další návštěvou největší z nemocnic společnosti.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala doplnil, že s ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. „V našich nemocnicích pracuje více jak 890 lékařů a zhruba 2600 zdravotních sester. Jedním z prestižních pracovišť naší společnosti, na které jsme se podívali, je Klinika urologie a robotické chirurgie. Od května 2015 disponuje novým dvoukonzolovým robotickým systémem da Vinci Xi. Tuto, v Česku nejmodernější verzi systému, využívají při operacích a výuce vedle urologů, také chirurgové, lékaři otorinolaryngologie (ORL) a gynekologové,“ řekl Ing. Petr Fiala při návštěvě školicího střediska robotické chirurgie, které čínské delegaci podrobněji představil přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie při ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Jan Schraml, Ph. D. Hosté měli možnost sledovat průběh robotické operace na velkoplošné projekci a vyzkoušet si práci na robotickém simulátoru.

„Jsme velice rádi, že jsme si mohli za doprovodu pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jeho náměstkyně Jany Vaňhové a místopředsedy představenstva Radka Scherfera prohlédnout krajskou nemocnici, seznámit se s její strukturou a poznat vámi používané lékařské technologie zejména v robotické chirurgii. V rámci spolupráce s Ústeckým krajem chceme spolupracovat i s vaší nemocnicí. Vaši lékaři by jezdili přednášet do naší univerzitní nemocnice. Také bychom rádi zahájili pravidelné návštěvy a stáže, při kterých by si naši lékaři vyměňovali zkušenosti s vašimi,“ zhodnotil návštěvu náměstek guvernéra provincie Anhui Xie Guangxiang.