Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc
foto: kzcr.eu/Logo KZ
12 / 05 / 2020

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů, je v realizaci uzavření dodatku č. 1 kolektivní smlouvy, který zajišťuje pro všechny zaměstnance společnosti navýšení mzdových tarifů ve všech mzdových třídách a mzdových stupních minimálně o 1 500 Kč. Vedení Krajské zdravotní, a. s., počítá s nárůstem objemu osobních nákladů pro zaměstnance pro rok 2020 v celkové výši 329,3 milionu Kč.

„Navýšené mzdové tarify mají letos již všichni zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. Od 1. dubna 2020 bylo realizováno navýšení u zaměstnanců, kteří nebyli dotčení úpravou realizovanou na základě opatření schválených představenstvem společnosti a účinných od začátku roku, jež zahrnovala například úpravu systému odměňování mladých lékařů a některých nezdravotnických profesí. Vedení společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové krize uvolňuje další významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Pro zaměstnance poskytující zdravotní péči pacientům s COVID-19, rozhodlo představenstvocovi společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Za způsob, jakým si plní své povinnosti, jim patří velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

 

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci. A hlavně za to, že drží dlouhodobě a s vysokým standardem úroveň zdravotní péče ve skutečně nelehkých pracovních podmínkách,“ vyzdvihl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

Možnosti kvalitně odměňovat zaměstnance KZ za přímé nasazení v boji s následky pandemie významně napomohl i fakt, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 20. dubna schválilo požadavek na finanční prostředky pro navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích KZ, kteří poskytují vysoce rizikovou zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Z Fondu Ústeckého kraje tak KZ obdržela pro uvedený účel částku 15 milionů korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

 

Osobní náklady zaměstnanců KZ rostly i v roce 2019. Sestry v nemocnicích KZ od začátku loňského roku získaly příplatky za směnnost. Více než dvěma tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským pracovníkům byl na základě rozhodnutí představenstva společnosti přiznán příplatek 7 000 Kč. Sanitáři, praktické sestry a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek 2 000 Kč. Nad rámec příplatků, které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v KZ získali příplatek 4000 Kč fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové setry, laboranti a další odborní zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.

Tagy článku