Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce
foto: Archiv redakce/Ministerstvo zdravotnictvi
23 / 05 / 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila. Prioritou je nyní spuštění systému včasného varování a především včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již 66 % nakažených osob.

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila. Prioritou je nyní spuštění systému včasného varování a především včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již 66 % nakažených osob.

„Česká republika se řadí k zemím, které zvládly epidemii koronaviru velmi dobře. Aktuálně počet uzdravených pacientů nadále roste a naopak klesá počet hospitalizovaných. Nesledujeme žádné plošné negativní trendy a můžeme konstatovat, že rozvolnění 11. května se výrazně plošně neprojevilo. Naší prioritou je proto nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. A to nejen v rámci regionů republiky, ale zaměříme se také na sledování rizikových skupin v rámci jednotlivých profesí. Udržíme-li pod kontrolou lokální ohniska, nebude žádný důvod k plošným opatřením,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 31. květnu v Česku kumulativně přibližně 9 430 laboratorně potvrzených případů koronaviru. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. Model neidentifikuje zvýšené riziko nákazy v souvislosti s uvolňováním. V tuto chvíli pouze 13 okresů překročilo hranici 100 nakažených pacientů na 100 tisíc obyvatel. Většina obcí nezaznamenala žádného nakaženého pacienta,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Na základě aktuálních dat došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s číslem R v hodnotě 1,08. Celorepublikový odhad reprodukčního čísla je však výrazně ovlivněn lokálně zasaženými oblastmi, jako je Praha nebo Karviná. Vyjmutí těchto oblastí z analýzy má číslo R hodnotu 0,77, což nesvědčí o plošném zhoršení situace. „V posledních dnech bylo ohniskem Chebsko, Prostějov, několik lokalit v Praze, Mělnicko a v neposlední řadě Karviná / Darkov, kde bylo nahlášeno celkem 132 potvrzených případů. Podstatné je, že všechna ohniska byla včas podchycena a nedošlo k žádnému nekontrolovanému šíření,“ doplnila hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová.

„Aktuální epidemiologická situace je velmi pozitivní. Je ale nutné začít se připravovat na podzimní epidemii chřipky. V České republice je proočkovanost pod průměrem. Je tedy klíčové zaměřit aktivity na její zvýšení,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Celkový počet provedených laboratorních testů v ČR je 387 127. Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID-19 je 8 757. Celkový počet vyléčených po onemocnění dle hlášení Krajských hygienických stanic je 5 932 a celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním je 306. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Stále platí, že řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity než ČR, např. USA (12,3%), Velká Británie (13,1%), Nizozemí (14,6%). V ČR nyní významně narůstá podíl vyléčených pacientů. Celkem bylo za celé období hospitalizováno 1 295 pacientů, z toho 66 % bylo vyléčeno. Podíl zemřelých stagnuje na 3,5 % s tím, že denní počty zemřelých klesají.

„Na základě posledních dat můžeme skutečně v rozvolňování pokračovat, nicméně, je třeba říci, že nákaza koronavirem z populace nevymizela, nadále dochází k šíření v ohniscích lokálního rozsahu. Naší prioritou je nyní vybudování systému včasného varování, abychom epidemii právě v ohniscích zavčas zachytili. Budeme nadále sledovat rizikové provozy, aktivity a profese, mezi které se řadí například zdravotníci, administrativní pracovníci, pracovníci v gastronomii a dalšíDále budeme pečlivě sledovat situaci také na meziregionální úrovni a mezi zranitelnými skupinami obyvatel,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Ministr dále potvrdil, že kapacity v nemocnicích jsou dostatečné. Nyní je v nemocnicích hospitalizováno přibližně 150 pacientů, z toho 21 % v těžkém stavu. „Národní dispečink stále sbírá data o kapacitě systému, připravujeme také národní doporučený postup pro léčbu COVID a v rámci týmu klinické skupiny COVID se připravují podklady do Pandemického plánu MZ ke kapacitám a fungování intenzivní péče v případě propuknutí další vlny koronavirové epidemie či jiné epidemie v budoucnu.“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a doplnil, že byla zahájena také oficiální spolupráce s Mayo clinic ohledně rekonvalescentní plazmy.

Prezentace Datová a informační základna pro management pandemie covid-19 ke stažení.
Prezentace Hromadné výskyty infekčního onemocnění covid-19 ke stažení.

Tagy článku