XV. Ostravské traumatologické dny

XV. Ostravské traumatologické dny
foto: fno.cz/XV. Ostravské traumatologické dny
05 / 10 / 2020

Odborníci na úrazovou chirurgii z ČR i ze zahraničí se i letos setkali v areálu Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Od 23. do 25. září 2020 tam za přísných protiepidemických opatření uspořádala Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava národní kongres České společnosti úrazové chirurgie nazvaný XV. Ostravské traumatologické dny.

V úvodu kongresu převzali zástupci vedení Chirurgické kliniky FN Ostrava šek na 85 tisíc korun, který věnovala Nadace MULTICRAFT. Peníze jsou určeny na dovybavení nově otevřeného Centra dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava.

traumadny / fno.cz

Třídenní kongres byl rozdělený na sesterskou a lékařskou sekci. Lékaři se zaměřili mimo jiné na mezioborovou spolupráci při řešení mimořádných situací, jako byl například útok střelce v budově Polikliniky FN Ostrava v prosinci loňského roku.

Přenášky byly zaměřeny i na spojitost mezi nárůstem sebevražd a opatřeními v souvislosti se šířením koronavirové nákazy a také na organizaci řešení krizových situací v rámci velkých nemocnic. Naše pracoviště prezentovalo mimo jiné i přeshraniční spolupráci při řešení hromadných úrazů se Slezským vojvodstvím v sousedním Polsku,“ přiblížil za organizátory některé z témat doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava.

Přednášky v  nelékařské sekci byly zaměřeny na dětskou traumatologii, ale také na střelná a bodná poranění a úrazy pod vlivem návykových látek, s důrazem na zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu.

Součástí kongresu byla i rozsáhlá posterová sekce, kde byly prezentovány nejnovější metody léčby a výzkumy, které v současné době v úrazové chirurgii probíhají, včetně metod hodnocení kvality života po polytraumatu. V další sekci pak proběhly prezentace inovativních léčebných metod v úrazové chirurgii včetně workshopů.

Vzhledem k epidemiologickým omezením byla celá konference přenášena i online. Takže ti, kteří nemohli na letošní jubilejní ročník Ostravských traumatologických dnů přijet osobně, měli možnost jeho průběh sledovat na svých počítačích.

Tagy článku