VZP: Vysoký krevní tlak přivedl k lékaři 850 tisíc klientů. Léčba stála 2,42 miliardy

18 / 05 / 2015

 

 VZP_modul-A_barva

 

Bezmála dvě a půl miliardy korun zaplatila loni VZP za léčbu hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku) u svých klientů. Hypertenzi lze přitom považovat za typické civilizační onemocnění a její výskyt rok od roku stoupá. To potvrzují i data, která před nedělním Světovým dnem hypertenze analyzovala VZP – při porovnání let 2013 a 2014 je patrný nárůst o více než 16 tisíc klientů, u nichž lékaři tuto diagnózu pojišťovně vykázali. I proto připravila VZP na letošek řadu preventivních aktivit, v rámci kterých svým klientům nabízí mimořádné příspěvky a jejichž cílem je právě boj proti hypertenzi.

Celkem loni lékaři léčili kvůli vysokému krevnímu tlaku přes 850 tisíc klientů největší zdravotní pojišťovny. Meziroční srovnání ukázalo, že i když se dařilo snižovat náklady za léky, celkové výdaje na léčbu vysokého krevního tlaku stouply o 21 milionů.

Je ovšem třeba mít na paměti, že v uváděných nákladech nejsou započteny náklady na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je totiž v přímé souvislosti s vývojem dalších onemocnění oběhové soustavy, jako jsou ateroskleróza, cévní mozkové příhody, ischemická choroba srdeční a další. Například cévní mozkové příhody pak stojí pojišťovnu ročně dalších 1,8 miliardy korun, péče o pacienty s infarkty bezmála 1,5 miliardy atd.

Počty klientů a částky, které VZP za léčbu hypertenze v jednotlivých regionech zaplatila, ukazuje podrobně následující tabulka (náklady jsou v tabulce uvedeny v tisících Kč).

 Rok 2013Rok 2014Srovnání 2013/2014
 PacientůNákladyPacientůNákladyPacientůNáklady
Praha107 405345 305108 017342 231   +612 -3 074
Středočeský kraj   99 201304 972102 243313 626+3 042 +8 654
Jihočeský kraj    42 191117 025  42 869115 645   +678 -1 380
Plzeňský kraj    47 711140 286   47 571141 204    -140   +918
Karlovarský kraj    24 297   72 251   24 891   71 621   +594    -630
Ústecký kraj    66 750180 367   68 508188 655+1 758+8 288
Liberecký kraj    41 209111 707   43 064114 428+1 855+2 721
Královéhradecký kraj    44 955121 311   46 690124 293+1 735+2 982
Pardubický kraj    52 987148 414   54 283149 798+1 296+1 384
Vysočina    46 728122 488   48 860125 749+2 132 +3 261
Jihomoravský kraj    98 723283 506   99 749283 796+1 026   +290
Olomoucký kraj    40 351112 919   40 887113 052   +536   +133
Moravskoslezský kraj    72 111211 061   72 359209 903   +248   1 158
Zlínský kraj    49 594128 398   50 431127 432   +837    -966
CELKEM  834 2132 400 012 850 4222 421 434+16 209+21 422

Rizikové faktory pro vznik vysokého krevního tlaku můžeme rozdělit na faktory neměnné, které nemůžeme ovlivnit (věk, pohlaví, dědičnost, některá jiná onemocnění), a na faktory, které naopak ovlivnit můžeme (obezita, kouření, alkohol, nadměrné solení, stres).

Svým klientům, kteří se chtějí hypertenze vyvarovat, nabízí VZP příspěvky na preventivní aktivity, jako je například snižování hmotnosti, pohybové aktivity, odvykání kouření apod. Získat je mohou všichni pojištěnci VZP, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví a splní podmínky pro čerpání příspěvků.

Jaké hodnoty krevního tlaku (ne)jsou v pořádku

 Systolický tlakDiastolický tlak
Ideální hodnoty12080
Normální tlak140 a méně90 a méně
Mírná hypertenze140 – 17990 – 104
Středně těžká hypertenze180 – 199105 – 114
Těžká hypertenze200 a víc115 a víc

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Zdroj: vzp.cz