VZP: Terč útoku a pokusy o poškození jména?

05 / 06 / 2014

Všeobecná zdravotní pojišťovna se zřejmě v minulých dnech stala terčem cíleného pokusu o poškození jejího dobrého jména. V některých regionech dostala policie sérii trestních oznámení, jejichž pisatelé tvrdí, že byli podomními náboráři bez vlastního vědomí přeregistrováni od jiné zdravotní pojišťovny právě k VZP. Protože VZP na rozdíl od konkurenčních pojišťoven nepoužívá k akvizici žádné najaté firmy a podomnímu náboru pojištěnců se obecně vyhýbá, může jít o dílo podvodníka či podvodníků.

Podezřele působí už to, že se trestní oznámení začala ve větší míře objevovat právě v minulých týdnech, tedy v době, kdy zbývá už necelý měsíc do vypršení letošního přeregistračního termínu. Kdo chce totiž od 1. ledna 2015 změnit zdravotní pojišťovnu, musí podepsat přestupní lístek do 30. června 2014.

Už několik měsíců se přitom veřejnost dozvídá o mnoha případech, kdy náboráři konkurenčních pojišťoven podvodně přetahovali klienty VZP. Proti této aktivite vystoupil dokonce ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

I poté však bylo zaznamenáno, že podobná praxe pokračuje.

Naprostá většina případů, jimiž se policie zabývá, má podobný průběh – při pokusu vyřídit nejrůznější záležitosti u své zdravotní pojišťovny lidé zjistí, že kdosi zfalšoval jejich podpis a přehlásil je k VZP. Případy mají společné i to, že se vesměs odehrály na severní Moravě a podvedenými byli nezřídka lidé ze sociálně slabých skupin.

Proti takovému postupu bohužel neexistuje stoprocentně účinná obrana. Pokud se totiž na pracovníky kterékoliv zdravotní pojišťovny obrátí kdokoliv s tím, že se chce stát jejich klientem a předloží jim průkaz pojišťovny, kde je registrován doposud, nemají možnost si skutečnou totožnost žadatele nijak dále zkontrolovat. Občanský průkaz vyžadovat nesmějí.

VZP plně spolupracuje s policií na tom, aby se podařilo pachatele popsaných případů odhalit. Pro pojišťovnu jde totiž o vážné ohrožení jejího dobrého jména, z čehož by mohla nezaslouženě profitovat konkurence.

Klienti VZP ale i ostatních pojišťoven by si měli dávat na podobné praktiky pozor. Neměli by dávat z ruky svůj průkaz pojištěnce a neměli by rovněž uzavírat smlouvy s podomními obchodníky, kteří je k přeregistraci lákají často lživými argumenty a nesplnitelnými sliby. VZP řeší nábor klientů téměř výhradně na svých pobočkách, případně na akcích, které jsou pořádány veřejně a jsou jasně označeny symboly pojišťovny.

 Zdroj: vzp.cz

VZP_modul-A_barva