VZP: Propojení s Informačním systémem základních registrů

04 / 02 / 2014

Všeobecná zdravotní pojišťovna se úspěšně zapojuje do procesu elektronizace veřejné správy. Jejím klientům by to mělo v budoucnu usnadnit komunikaci s VZP. Pojišťovně by již například výhledově nemuseli hlásit, že se přestěhovali, změnili si po svatbě příjmení a podobně. Tyto údaje totiž bude mít VZP automaticky k dispozici z Informačního systému základních registrů, který spravuje ministerstvo vnitra.

V minulých dnech ukončila VZP pilotní provoz, v jehož rámci propojila vlastní informační systém s Informačním systémem základních registrů. U bezmála tří milionů klientů pojišťovna do poloviny ledna ověřila, že jejich údaje jsou v souladu s registrem obyvatel. V příštích týdnech budou data ověřena již u drtivé většiny z šesti milionů klientů VZP.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna obdržela vůbec poprvé první certifikát do produkčního prostředí a v prosinci ověřila správnost a úplnost údajů u více než milionu lidí,“ dočkala se VZP pochvaly v lednové Zprávě o stavu provozu základních registrů. Ke konci loňského roku bylo k základním registrům připojeno celkem 1 905 orgánů veřejné moci, tj. 76,5 %. Jde například o 13 ministerstev, všechny krajské úřady a všechna statutární města nebo třeba bezmála 1 800 měst a obcí.

Systém základních registrů přitom zahrnuje registr obyvatel, registr osob či například registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

V okamžiku, kdy VZP bude mít u všech pojištěnců ověřeno, že jejich údaje odpovídají skutečnosti, měla by se pro klienty usnadnit komunikace. Využití moderních technologií by mělo zajistit efektivní, bezpečnou a transparentní on-line výměnu přesných údajů mezi registry a pojišťovnou, což povede ke snížení byrokratické zátěže pro klienty.

Momentálně nicméně zákon nadále ukládá klientům povinnost oznámit zdravotní pojišťovně vyjmenované skutečnosti. V případě, že by tato zákonná úprava byla zrušena, VZP by nadále od svých pojištěnců již takové formální oznámení nevyžadovala.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

www.vzp.cz
VZP_modul-A_barva