VZP: Pozvánky na onkologickou prevenci fungují, k lékaři přivádějí desítky tisíc klientů měsíčně

08 / 05 / 2014

Dopisy, jimiž zve VZP od začátku roku vybrané klienty na preventivní prohlídky zaměřené na vyloučení některého ze tří onkologických onemocnění, přivádějí k lékaři až o 27 % lidí více, než kolik jich na stejné vyšetření chodilo dříve. Ukázala to analýza, v níž VZP srovnala data z ledna a února letošního roku se stejnými údaji z loňska. Nejvíce přibylo vyšetření, která mají včas odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku.

Projekt adresného zvaní na onkologický screening, na kterém VZP spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, je zaměřen na včasné odhalení rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a již zmíněné rakoviny tlustého střeva a konečníku. Dohromady přišlo v lednu a únoru letošního roku na tyto tři prohlídky 380 627 klientů VZP. O rok dříve, tedy v době, kdy lidé pozvánky od pojišťovny nedostávali, bylo stejných vyšetření jen 340 513.

Včasné zjištění nádorového onemocnění je přitom v naprosté většině případů zcela zásadní pro šanci pacienta na uzdravení. Například rakoviny prsu je ročně v Česku zjištěno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění umírá kolem 2 tisíc žen. Odhalení nádoru v počátečním stadiu může snížit úmrtnost o třetinu.

Nárůst zájmu klientů VZP o jednotlivá preventivní vyšetření ukazuje následující tabulka. V počtech vyšetření jsou zahrnuti jak klienti, kteří přišli na prohlídku po obdržení pozvánky, tak ti, kteří přišli sami od sebe. Odlišit tyto dvě skupiny není z počtu vykázaných výkonů možné.

VyšetřeníLeden až únor 2013Leden až únor 2014Nárůst
Mamografický screening

109 117

130 510

19,61 %

Cervikální screening

176 263

179 879

2,05 %

Kolorektální screening

55 133

70 238

27,40 %

Celkem

340 513

380 627

11,78 %

Za první čtyři měsíce letošního roku již VZP pozvala na uvedené prohlídky více než 408 tisíc svých klientů. Celý projekt je rozložen do 18 měsíců – letos dostane pozvánku od VZP 1,2 milionu lidí, příští rok přijde znovu těm, kteří na první výzvu nereagovali a na vyšetření nepřišli. Na obeslání těch, kdo prevenci delší čas zanedbávali, dostala pojišťovna 18 milionů korun od ministerstva zdravotnictví. Vlastní nárůst výkonů, který se odhaduje na stovky milionů korun, uhradí z vlastních zdrojů.

Zejména u kolorektálního screeningu je nárůst zájmu klientů skutečně velký. Z toho také pramení obavy části lékařů, aby náhlý prudký vzestup výkonů u nich nevedl k uplatnění regulačních mechanismů a oni v důsledku toho nedostali za část práce zaplaceno méně peněz. VZP ale v žádném případě nechce své smluvní partnery trestat za důkladně prováděnou prevenci, a proto je může uklidnit – na uvedené screeningové výkony se žádné regulační mechanismy nevztahují a vztahovat nebudou. VZP je přesvědčena, že takový krok je v zájmu zdravotníků i pacientů.

 Zdroj: vzp.cz

VZP_modul-A_barva