VZP: Používání špatných formulářů přijde ročně na 13 milionů korun

29 / 05 / 2014

Bezmála 13 milionů korun navíc vydá ročně VZP kvůli tomu, že někteří klienti a plátci pojistného nevyužívají k ohlašování změn a dalších informací předepsané tiskopisy. Místo nich zasílají pojišťovně různé vlastní, svépomocí vyrobené formuláře. Takový „originální“ tiskopis ovšem nelze jednoduše zpracovat strojovým čtením a nakládání s ním je proto dražší.

Řešení by přitom bylo zcela jednoduché – stačilo by, kdyby lidé při komunikaci s pojišťovnou využívali formuláře, které jsou včetně návodů a poučení k dispozici na všech pracovištích VZP.

VZP ročně zpracuje zhruba 5 148 000 dokumentů, ve kterých jí zaměstnavatelé, OSVČ a pojištěnci zasílají nejrůznější informace, jak jim to ukládá zákonem stanovená ohlašovací povinnost. Jde například o změnu trvalého pobytu, změnu jména nebo příjmení, zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, podání ročního vyúčtování této činnosti, oznámení o začátku a ukončení zaměstnání a některé další informace.

Zhruba čtvrtina všech takových formulářů je výsledkem „lidové tvořivosti“, přestože správně mají jasně definovanou podobu. Ročně jde přibližně o 1 287 000 dokumentů, které nelze jednoduše strojově zpracovat. Cena za zpracování takového dokumentu je v průměru o 10 korun dražší než u správného tiskopisu. Ve výsledku pak takové roční vícenáklady, zaviněné použitím nesprávných formulářů, šplhají k částce pohybující se kolem 13 milionů korun.

Ještě výhodnější než komunikace s pomocí tištěných papírových formulářů je pro VZP a samozřejmě i pro pojištěnce a plátce pojistného komunikace prostřednictvím elektronických kanálů. A to ať již přes Portál VZP, datovými schránkami či e-mailovou korespondencí na elektronickou adresu . Používání formulářů vydávaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ukládá jejím klientům a partnerům zákon o veřejném zdravotním pojištění. Další zákon - o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - dokonce umožňuje postihnout plátce pojistného i pojištěnce za nepoužívání předepsaných formulářů pokutou, a to v krajním případě až do výše 50 tisíc korun. VZP nicméně tuto možnost v praxi nevyužívá.

Zdroj: vzp.cz

VZP_modul-A_barva