VZP: Nejlepší výsledek za posledních 5 let v přeregistraci

14 / 07 / 2015

VZP_modul-A_barva

Nejúspěšnější od roku 2010 byla letos snaha Všeobecné zdravotní pojišťovny o udržení stávajících a získání nových klientů. Vůbec nejlepšího výsledku dosáhla VZP v takzvané retenci, tedy udržení stávajících pojištěnců – oproti loňskému roku jich odešlo o 25 906 méně (44 520), tedy nejméně za posledních 5 let. VZP tak poprvé po 5 letech, kdy se potýkala s propadem ekonomiky a odchodem desítek tisíc klientů, hospodaří v černých číslech a konečně sklízí výsledky úspěšné strategie nastolené po příchodu nového ředitele.

Celkově skončil přeregistrační termín k 30. 6. 2015 pro VZP velkým úspěchem, pokles počtu klientů činí letos pouhých 6 678 (rozdíl mezi nově příchozími a odchozími). Ve srovnání s loňským a předloňským rokem jde o mnohonásobně lepší výsledek. VZP zaznamenala v posledních dvou letech také největší příliv klientů. Od jiných zdravotních pojišťoven k ní přešlo celkem 77 377 klientů, což je téměř dvakrát více než za předchozí tři roky dohromady.

Pro pojišťovnu, která tak zůstává suverénně nejsilnějším hráčem na trhu, je to důkaz, že vnímání veřejnosti se začíná obracet. Obraz VZP, poškozovaný dlouhodobě sérií negativních kampaní, se v očích lidí zaslouženě zlepšuje.

Dosažený výsledek je z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny o to cennější, že musela v nebývalé míře čelit nekalým akvizičním praktikám konkurence. Ty zásadně omezil až ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, když důrazně apeloval na pojišťovny, aby na nábor klientů neplýtvaly penězi vyplácenými najatým náborářským firmám. VZP ministrův postoj přivítala – dlouhodobě poukazovala na to, že tímto způsobem pouze unikají peníze, které by mohly být použity na zdravotní péči. Samotná VZP náborářské firmy nevyužívala.

Ani meziroční výrazné zlepšení ve všech parametrech, ani největší počet nově získaných klientů ze všech zdravotních pojišťoven nicméně VZP nepovažuje za konečný cíl. Tím je – po současném zastavení negativního trendu – pro příští rok dosažení pozitivního salda.

Všem novým pojištěncům děkuje VZP za důvěru, stejně jako těm bezmála šesti milionům klientů, kteří jsou u ní pojištěni dlouhodobě. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim dává záruku, že jako stěžejní pilíř zdravotního systému v Česku se o ně postará nejlépe, jak je to jen možné.

Mgr. Dana Blahutová
Tiskové oddělení

Zdroj: vzp.cz