VZP: Díky novému testu se desítky klientek vyhnuly chemoterapii

11 / 08 / 2015

Desítky žen uchráněných před zbytečnou chemoterapií. Takový je po prvním roce fungování přínos toho, že VZP začala jako první pojišťovna v Česku hradit svým klientkám s rakovinou prsu test Oncotype DX. Ten pomáhá u pacientek s nádorem zachyceným v časném stadiu rozlišit mezi těmi, kterým chemoterapie může pomoci, a naopak těmi, u kterých by znamenala jen zbytečnou zátěž organismu a riziko vedlejších účinků. Náklady, které pro VZP úhrada unikátního testu přinesla, jsou v porovnání s přínosem pro nemocné ženy zanedbatelné.

Screenshot 2015-07-27 18.43.15

Test Oncotype DX není vhodný pro všechny pacientky, ale jen pro omezenou skupinu s určitým typem nádoru a v určité fázi nemoci. Loni ho lékaři v komplexních onkologických centrech indikovali celkem 49 klientkám VZP. Dvaatřicet z nich se díky tomu vyhnulo chemoterapii.

Celkové náklady, které měla v roce 2014 VZP s použitím testu Oncotype DX, byly 4,8 milionu korun. Jeden totiž vyjde na 98 tisíc. Zbytečná chemoterapie pro dvaatřicet klientek, u nichž se díky testu ukázalo, že se pro ně ve skutečnosti nehodí, by však dosáhly zhruba 3,7 milionu. Čistě z ekonomického pohledu tedy použití unikátního vyšetření znamenalo zvýšení nákladů o 1,1 milionu korun. Zdravotní i psychický stav a kvalita života více než tří desítek klientek, které by zbytečná chemoterapie bezpochyby poznamenala, však za tuto částku zcela jistě stojí.

To, že jde o krok správným směrem, ostatně naznačuje i přístup některých dalších zdravotních pojišťoven, které postupně začaly po vzoru VZP svým klientkám test rovněž platit. Stále to ale nejsou všechny pojišťovny. Test totiž zatím není v Seznamu zdravotních výkonů, a VZP ho proto hradí na základě speciálního kódu, který za tím účelem vytvořila.

Běžný postup v případě, kdy lékař odhalí rakovinu prsu v časném stadiu, je obvykle takový, že doporučí chirurgické odstranění nádoru. Důležité je ale minimalizovat možnost, že by se onemocnění mohlo vrátit. Proto po operaci často následuje např. chemoterapie, hormonální či radiační léčba nebo jejich kombinace. S testem Oncotype DX lékaři dostávají nástroj, který jim umožní rozhodnout se na základě objektivních kritérií pro nejlepší postup a ušít léčbu na míru konkrétní pacientce.

Vzorek nádorové tkáně, kterou lékař ženě při zákroku vyjme, se odešle na jediné centrální pracoviště na světě. Výsledky testu jsou známy v rozmezí 7-10 dnů. Test přiřadí pacientce tzv. skóre recidivy od 0 do 100. Nižší hodnota indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek chemoterapie, vyšší čísla naopak ukazují na zvýšené riziko opětovného výskytu nádoru a také na vyšší pozitivní účinek chemoterapie.

Zhoubné nádory prsu představují v současné době jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů v České republice. Ročně je diagnostikováno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění ročně umírá kolem 2 tisíc žen.

Zdroj: www.vzp.cz