VZP: Čtyři měsíce adresného zvaní přivedly na onkologický screening 673 647 klientů

19 / 06 / 2014

Z dopisů, jimiž zve VZP své klienty na tři typy preventivních onkologických prohlídek, mají největší ohlas pozvánky na kolorektální screening. Při tom mohou lékaři vyloučit či v raném stadiu odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku. Za první čtyři měsíce letošního roku přišlo na tyto prohlídky bezmála o třetinu více lidí než ve stejném období roku 2013.

Největší nárůst docházky na kolorektální screening zaznamenali lékaři v Praze (45,6 %), ve středních Čechách (42,7 %) a v Libereckém kraji (36,1 %). Nejmenší nárůst byl naopak v plzeňském regionu (14,7 %).

Počet pojištěnců se screeningem kolorektálního karcinomu
Kraj1-4/20131-4/20142014/2013
Hlavní město Praha11 75717 116145,6%
Středočeský kraj11 40716 274142,7%
Jihočeský kraj7 84210 060128,3%
Plzeňský kraj7 1198 169114,7%
Karlovarský kraj4 0285 096126,5%
Ústecký kraj12 55515 362122,4%
Liberecký kraj6 4118 726136,1%
Královéhradecký kraj6 9958 924127,6%
Pardubický kraj7 78110 510135,1%
Vysočina8 33311 254135,1%
Jihomoravský kraj14 35018 285127,4%
Olomoucký kraj7 9109 900125,2%
Moravskoslezský kraj9 87812 493126,5%
Zlínský kraj9 30712 387133,1%
Celkem VZP ČR125 673164 556130,9%

Na druhém místě se z trojice screeningových onkologických programů co do úspěšnosti umístila mamografická vyšetřeníJejich počet od ledna do dubna stoupl oproti loňsku téměř o 11 %. Výrazně nadprůměrný nárůst se projevil zejména ve Zlínském kraji (32 %), Jihočeském kraji (27,5 %) a ve středních Čechách (19,5 %).

Počet pojištěnek s mamografickým screeningem
Kraj1-4/20131-4/20142014/2013
Hlavní město Praha16 64717 638106,0%
Středočeský kraj8 2149 817119,5%
Jihočeský kraj7 0148 942127,5%
Plzeňský kraj7 7057 23693,9%
Karlovarský kraj4 0243 69291,7%
Ústecký kraj9 20210 551114,7%
Liberecký kraj6 6516 62099,5%
Královéhradecký kraj7 5418 678115,1%
Pardubický kraj5 9847 060118,0%
Vysočina8 89010 026112,8%
Jihomoravský kraj14 55515 952109,6%
Olomoucký kraj7 0567 725109,5%
Moravskoslezský kraj11 00711 541104,9%
Zlínský kraj5 7007 526132,0%
Celkem VZP ČR120 190133 004110,7%

Relativně nejmenší přínos zatím mají pozvánky na screening děložního hrdla(nárůst o 0,4 %). Tento výsledek je ovlivněn zejména dramatickým poklesem počtu vyšetření ve Zlínském kraji. Zatímco například v Praze stoupl počet prohlídek v prvních čtyřech měsících roku oproti loňsku o 19,3 %, v Libereckém kraji o 4,3 % a v Pardubickém kraji o 3,7 %, na Zlínsku se projevil naopak více než poloviční propad. Důvody tohoto stavu VZP analyzuje.

Počet pojištěnek se screeningem karcinomu děložního hrdla
Kraj1-4/20131-4/20142014/2013
Hlavní město Praha65 31277 918119,3%
Středočeský kraj12 33712 389100,4%
Jihočeský kraj14 13113 88298,2%
Plzeňský kraj133 917131 73298,4%
Karlovarský kraj3 8393 935102,5%
Ústecký kraj24 51225 377103,5%
Liberecký kraj5 0885 299104,1%
Královéhradecký kraj28 46926 52093,2%
Pardubický kraj12 76113 238103,7%
Vysočina2 6502 723102,8%
Jihomoravský kraj20 66420 822100,8%
Olomoucký kraj4 5684 26493,3%
Moravskoslezský kraj31 42131 898101,5%
Zlínský kraj15 0176 09040,6%
Celkem VZP ČR374 686376 087100,4%

Celkem za první čtyři měsíce přivedl projekt adresného zvaní na vyšetření 673 647 klientů VZP. Tedy o 53 098 lidí více než ve stejném období roku 2013. Včasné zjištění nádorového onemocnění je přitom v naprosté většině případů zcela zásadní pro šanci pacienta na uzdravení. Například rakoviny prsu je ročně v Česku zjištěno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění umírá kolem 2 tisíc žen. Odhalení nádoru v počátečním stadiu může snížit úmrtnost o třetinu.

Celý projekt je rozložen do 18 měsíců – letos dostane pozvánku od VZP 1,2 milionu lidí, příští rok přijde znovu těm, kteří na první výzvu nereagovali a na vyšetření nepřišli. Na obeslání těch, kdo prevenci delší čas zanedbávali, dostala pojišťovna 18 milionů korun od ministerstva zdravotnictví. Vlastní nárůst výkonů, který se odhaduje na stovky milionů korun, uhradí z vlastních zdrojů.

Zejména u kolorektálního screeningu je nárůst zájmu klientů skutečně velký.  Jak již VZP dříve informovala, lékaři se ale v tomto směru nemusí obávat jakýchkoliv regulací. VZP v žádném případě nechce své smluvní partnery trestat finančními srážkami za důkladně prováděnou prevenci, a proto je může uklidnit – na uvedené screeningové výkony se žádné regulační mechanismy nevztahují a vztahovat nebudou. VZP je přesvědčena, že takový krok je v zájmu zdravotníků i pacientů.

V uvedených počtech vyšetření jsou zahrnuti jak klienti, kteří přišli na prohlídku po obdržení pozvánky, tak ti, kteří přišli sami od sebe. Odlišit tyto dvě skupiny není z počtu vykázaných výkonů možné.

 Zdroj: vzp.cz

VZP_modul-A_barva